Gaver til frivillige organisasjoner

Artikkelen fortsetter under annonsen

Grensen for gaver til frivillige organisasjoner er 12.000 kroner i 2010 og 2011.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Du kan bare kreve fradrag for gave til visse frivillige organisasjoner. Gaven må være pengebeløp, og minst 500 kroner samlet i løpet av inntektsåret.

Gavemottakeren må ha gitt melding til Skattedirektoratet for at gaven skal bli godkjent. Du skal også ha fått en bekreftelse på gaven. Hvis du ikke har fått dette, må du ta kontakt med gavemottakeren.

For at gaver skal kunne bli fradragsberettigete må organisasjonen som mottar gaven godkjennes av ligningsmyndighetene etter visse kriterier. Organisasjonen må ha et nasjonalt omfang, og må motta offentlig støtte. Reglene er gitt i §50-6 i skatteloven.

Det gis fradrag for pengegave til selskap, stiftelse eller sammenslutning som har sete her i landet og som ikke har erverv til formål og som driver:

a. omsorgs- og helsefremmende arbeid for barn eller ungdom, og for eldre, syke, funksjonshemmede eller andre svakstilte grupper,
b. barne- og ungdomsrettet arbeid innen musikk, teater, litteratur, dans, idrett, friluftsliv o.l.,
c. religiøs eller annen livssynsrettet virksomhet,
d. virksomhet til vern av menneskerettigheter eller utviklingshjelp,
e. katastrofehjelp og virksomhet til forebygging av ulykker og skader, eller
f. kulturvern, miljøvern, naturvern eller dyrevern.

For tros- og livssynssamfunn er det også et krav at de er landsdekkende.

Du finner en liste over godkjente organisasjoner på Skatteetaten. Listen kan når som helst utvides med flere organisasjoner.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.