Gaver i ansettelsesforhold

I utgangspunktet skal alle gaver fordelsbeskattes når de er knyttet til arbeidsforhold. Visse gaver fra arbeidsgiver er likevel skattefrie etter rammer og beløpsgrenser fastsatt av Finansdepartementet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Andre tilhørende kapitler

Gaver til frivillige organisasjoner

Gaver til vitenskaplig forskning

SE OGSÅ: Gaver i ansettelsesforhold
Om dette i Lignings-ABC.

KALKULATORER: Skatt på inntekspåslag
I denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye skatt du får på en skattepliktig gave.

Skattefritaket omfatter gaver til både ansatte og styremedlemmer. Skattefriheten for gaver til ansatte er betinget av at gave eller premie for forslag og forbedringer, er ledd i en generell ordning i bedriften.

Gaven må i utgangspunktet bestå av en naturalytelse. Det er ikke lenger anledning til å gi gavekort som kan veksles inn i penger.

Verdien av gaven skal legges til inntekten din. Skatten avhenger av marginalskatten du har. Les mer om marginalskatt her. Du kan også regne ut skatten på fordelsbeskatning i kalkulatoren «Skatt på inntektspåslag»

Forbedringsforlag
Den ordningen som kan gjelde flest personer er at den ansatte har mulighet til å motta en premie for forslag til forbedring av organisasjonen og arbeidsmetoder i bedriften.

Denne gaven kan ha en verdi på inntil 2.500 kroner. Premiebeløp ut over 2.500 kroner i samme inntektsåret skattlegges for den overskytende verdi. Dette er en ordning som alle bedrifter bør ha.

Størrelsen på gavene
Gaver i anledning mottagerens 25, 40, 50 eller 60 års tjenestetid i bedriften er det anledning til å gi gaver opp til en verdi inntil 8.000 kroner. Når gaven består i gullklokke med inskripsjon, regnes verdi inntil 12.000 kroner som skattefri.

Utgjør verdien av gaven mer enn beløpsgrensene ovenfor, skattlegges det overskytende beløp. Benyttes andre runde år for tjenestejubileum, kan gaver ved disse anledninger gi grunnlag for fritak. Dette gjelder ikke for jubileum under 25 år (for eksempel 20 års tjenestetid i bedriften) og ikke for gaver som gis oftere enn antydet ovenfor.

Forutsetningen er videre at disse jubileene trer i stedet for og for øvrig kan sammenlignes helt ut med de som er nevnt ovenfor, for eksempel at man ikke markerer 25 års tjenestetid, men 30 års tjenestetid tradisjonelt i vedkommende bedrift.

Hvis gaven er en jubileums- eller oppmerksomhetsgave kan du få en skattefri gave inntil 3.000 kroner. Utgjør verdien mer, skattlegges det overskytende beløp fullt ut som lønn. Som jubileums- eller oppmerksomhetsgave etter disse forskrifter regnes gave fra arbeidsgiver i anledning av at:

  • bedriften har bestått i 25 år eller i et antall år som er delelig med 25 (for eksempel 75 år eller 125 år). Har bedriften bestått i 50 år eller et antall år som er delelig med 50, vil skattefritaket gjelde verdier inntil 4.500 kroner.
  • mottakeren gifter seg eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år, eller
  • mottakeren går av med pensjon eller slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften.
  • gave i form av gjenstand (julekurv ol) når verdien ikke overstiger 600 kroner i løpet av inntektsåret, og bedriften ikke fradragsfører kostnaden. Utgjør verdien av gaven mer enn 600 kroner skattlegges det overskytende.

Det er mulig å motta flere skattefrie gaver innenfor samme år.

Her er listen over hvilke gaver som er skattefrie.

Gaver til ansatte
GavetypeKroner
Premie for forbedringsforslag2 500
Ansatt i 25, 40, 50 eller 60 år8 000
Gullklokke m/inskripsjon12 000
Gave ved bryllup, og ved 50/60/70/75/80-årsdag eller slutt etter minst 10 år3 000
Gave ved bedriftens 25-årsjubileum (eller delelig med 25)3 000
Gave ved bedriftens 50-årsjubileum (eller delelig med 50)4 500
Andre gaver som julekurv etc1 000

Hvis gavene er større enn beløpsgrensene tilsier, skal bare det overskytende beskattes.

For arbeidsgiveren er alle forannevnte goder fradragsberettiget i regnskapet. Det skal heller ikke betales arbeidsgiveravgift på disse gavene, med ett unntak; julegavene som er begrenset oppad til 1.000 kroner, blir kun skattefrie for mottaker dersom arbeidsgiveren ikke fører de til fradrag i regnskapet.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus