Ansattes kjøp av aksjer til underpris

Ansatte som kjøper aksjer, grunnfondsbevis mv. vederlagsfritt eller til underpris, er skattepliktig fordel vunnet ved arbeid.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette gjelder uavhengig av om aksjen erverves ved kjøp eller ved tegning av nye aksjer. Fordelen utgjør som hovedregel differansen mellom salgsverdien for aksjen på ervervstidspunktet, og det den ansatte eventuelt har betalt for aksjen.

Hvis det er en generell ordning kan de ansatte få kjøpe aksjer med 20 % underpris, maksimalt 1.500 kroner (per år), uten å bli beskattet. Normalt vil det være kursverdien på ervervstidspunktet som er referansekursen. Hvis selskapet ikke er børsnotert brukes likvidasjonsverdien.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.