Aksjeopsjoner i arbeidsforhold

Om finansielle instrumenter – opsjoner, tegningsretter og kontrakter i arbeidsforhold.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Andre tilhørende kapitler

Aksjebeskatning

Ansattes kjøp av aksjer til underpris

Hva har du fradragsrett for

Realisasjon av aksjer

RISK-regulering

Fra Lignings-ABC

Opsjoner i arbeidsforhold
Finansielle instrumenter – opsjoner, tegningsretter og kontrakter i arbeidsforhold.

Opsjoner i arbeidsforhold beskattes på det tidspunktet du innløser eller selger opsjonen. Selv om opsjonen har en åpenbar verdi på tildelingstidspunktet skal den ikke skattlegges. Dette skal uansett først skje når en eventuell gevinst er realisert.

Gevinsten av en opsjonsgevinst i arbeidsforhold beskattes som lønn. Det betyr at du skattlegges med trygdeavgift og eventuell toppskatt i tillegg til skatt på alminnelig inntekt.

Du kan også kreve at en gevinst skal bli fordelt over det tidsrommet opsjonen har vært i kraft. Har opsjonen vært i kraft i tre skatteår, kan også gevinsten krevd bli fordelt forholdsmessig likt over disse tre årene.

Forholdsmessig likt betyr at gevinsten skal fordeles etter hvor stor del av året opsjonen har vært gjeldende. Dette kan ha betydning for toppskatten ved at du kommer opp et høyere trinn realisasjonsåret. Det er tre trinn for toppskatt, henholdsvis 0 %, 9,0 % og 12,0 %.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.