Meny

Skatt

Skatt

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er en oppdatert sone for stoff som handler om skatt. Alle artikler, kalkulatorer, lenker og andre ressurser oppdateres jevnlig. Dette gjør at du alltid kan stole på at innholdet er aktuelt. Integrert i artikler og andre ressurser viser vi deg også hvilke andre nettsteder som har nyttig informasjon om dette temaet.

Innholdet bygger til dels på stoff som har vært brukt i bøker innen privatøkonomi.

Disse bøkene har tidligere vært utgitt av Pengeforlaget as. Nå legges alt tidligere bokstoff ut på nett, med de store fordelene nettet har i forhold til trykte bøker.

Fordelene ved å legge ut bøker på nettet er at boken da kan oppdateres kontinuerlig, det er ingen størrelsesbegrensninger, det kan integreres kalkulatorfunksjoner og markedsoversikter, samtidig som innholdet kan lenkes opp til annet nyttig tilleggsstoff.

 Faktainnhold Skattekalkulatorer
 Aksjebeskatning Aksjebeskatning for 2010
  Aksjeopsjoner i arbeidsforhold Beregning av bruttoinntekt 2009
  Ansattes kjøp av aksjer til underpris Aksjeskattekalkulator
  Realisasjon av aksjer Alkoholavgifter
  Hva har du fradragsrett for Drivstoffavgifter
  RISK-regulering Eiendomsskatt
 Alminnelig inntekt Engangsavgifter ved bruktbilimport
 Avgifter Engangsavgifter bil
 Bil Firma- eller privatbil 2011
  Firmabil Firmabilskatt 2010/2011
  Dette koster firmabilen Formuesskatt og boligverdier
  Skal du ha firmabil eller eie bilen selv? Formuesskattekalkulator
  Bil og formue Hytteskattkalkulator
  Kjøregodtgjørelse Kjøpsmarginalskattekalkulator
 Bindende forhåndsuttalelser Kjøregodtgjørelse
 Boligskatter Marginalskattkalkulator
 Boligskatt og formue Merverdiavgift
  Ligningsverdi - Ny metode for fastsettelse Mobilskatten
  Ligningsverdi Nord-Norge kalkulator
  Klage på høy ligningsverdi Oppregulering av inngangsverdi
  Eiendomsskatt Pendlerkalkulator
 Boligskatt og salg Pensjonsskatt 2011
  Gevinst/tap ved salg Regnskapsligning
  Brukshindring Reiseutgiftskalkulator
  Oppregulering av inngangsverdi Skatt på inntektspåslag
  Skatt ved tomtesalg Skatteberegning 2009
  Gevinst/tap ved salg av hytte Skatteberegning 2010
  Skatt ved gevinst i utlandet Skatteberegning 2011
 Boligskatt og utleie Skatteberegning rask 2011
  Utleie i egen bolig Skatter og avgifter 2011
  Markedsleien av egen boligdel Skattenivå på aksjegevinst
  Er tomannsboligens hybel uselvstendig? Skattetrekk 2011
  Garasjehybler er skattefrie Tobakksavgifter
  Unngå regnskapsligning Utbyttebeskatning 2010
  Regnskapsligning  
  Lei ut til ditt eget AS Aktuelle lover
 Ektefeller og skatt Dokumentavgiftloven
 Foreldrefradrag Eiendomskatteloven
 Formuesskatt Ligningsloven
 Forsinkelsesavgift Skattebetalingsloven
 Gaver Skatteloven
  Gaver i ansettelsesforhold  
  Gaver til frivillige organisasjoner Skattestikkord
  Gaver til vitenskaplig forskning Aksjebeskatning
 Klage på skatten Alminnelig inntekt
 Kommunikasjonsskatten Bindende forhåndsuttalelser
 Marginalskatt Eiendomsskatt
  Marginalskatt på lønnsinntekter Foreldrefradrag
  Marginalskatt på pensjonsinntekter Formuesskatt
 Minstefradrag Forsinkelsesavgift
 Pendling Fri bolig
  Dette kan pendlere trekke fra Gaver i ansettelsesforhold
 Reiseutgifter Gaver til frivillige organisasjoner
 Skattefri inntekter Gaver til vitenskaplig forskning
 Skattefri utdannelse Kommunikasjonsskatten
 Skatteklasse Marginalskatt på lønnsinntekter
 Skattesystemet: Marginalskatt på pensjonsinntekter
  Skatt på lønnsinntekter Minstefradrag
  Skatt på pensjonsinntekter Mobilskatten
  Skatt på uførepensjon Pendling
  Skatteprosenter Reiseutgifter
  Skattesatser fra 2007 til 2011 Skattebegrensning
 Særfradrag Skattefri inntekter
 Toppskatt Skatteklage
 Trygdeavgift Skatteklasse
 Diverse Skatteprosenter
  Båt og skatt Skattesatser
  Campingvogn og skatt Sluttvederlag
  Fri bolig Særfradrag
  Innbo og løsøre - verdsettelse Tilleggsskatt
  Lønn til barn i foreldrenes bedrift Toppskatt
  Renteutgifter Trygdeavgift
  Satser ved tilleggsskatt Utdannelse skattefri
  Skattebegrensning på grunn av liten skatteevne  
  Sluttvederlag  
  Tilleggsskatt  
    

Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus