Skatt

Skatt
Skatt

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er en oppdatert sone for stoff som handler om skatt. Alle artikler, kalkulatorer, lenker og andre ressurser oppdateres jevnlig. Dette gjør at du alltid kan stole på at innholdet er aktuelt. Integrert i artikler og andre ressurser viser vi deg også hvilke andre nettsteder som har nyttig informasjon om dette temaet.

Innholdet bygger til dels på stoff som har vært brukt i bøker innen privatøkonomi.

Disse bøkene har tidligere vært utgitt av Pengeforlaget as. Nå legges alt tidligere bokstoff ut på nett, med de store fordelene nettet har i forhold til trykte bøker.

Fordelene ved å legge ut bøker på nettet er at boken da kan oppdateres kontinuerlig, det er ingen størrelsesbegrensninger, det kan integreres kalkulatorfunksjoner og markedsoversikter, samtidig som innholdet kan lenkes opp til annet nyttig tilleggsstoff.

FaktainnholdSkattekalkulatorer
AksjebeskatningAksjebeskatning for 2010
Aksjeopsjoner i arbeidsforholdBeregning av bruttoinntekt 2009
Ansattes kjøp av aksjer til underprisAksjeskattekalkulator
Realisasjon av aksjerAlkoholavgifter
Hva har du fradragsrett forDrivstoffavgifter
RISK-reguleringEiendomsskatt
Alminnelig inntektEngangsavgifter ved bruktbilimport
AvgifterEngangsavgifter bil
BilFirma- eller privatbil 2011
FirmabilFirmabilskatt 2010/2011
Dette koster firmabilenFormuesskatt og boligverdier
Skal du ha firmabil eller eie bilen selv?Formuesskattekalkulator
Bil og formueHytteskattkalkulator
KjøregodtgjørelseKjøpsmarginalskattekalkulator
Bindende forhåndsuttalelserKjøregodtgjørelse
BoligskatterMarginalskattkalkulator
Boligskatt og formueMerverdiavgift
Ligningsverdi - Ny metode for fastsettelseMobilskatten
LigningsverdiNord-Norge kalkulator
Klage på høy ligningsverdiOppregulering av inngangsverdi
EiendomsskattPendlerkalkulator
Boligskatt og salgPensjonsskatt 2011
Gevinst/tap ved salgRegnskapsligning
BrukshindringReiseutgiftskalkulator
Oppregulering av inngangsverdiSkatt på inntektspåslag
Skatt ved tomtesalgSkatteberegning 2009
Gevinst/tap ved salg av hytteSkatteberegning 2010
Skatt ved gevinst i utlandetSkatteberegning 2011
Boligskatt og utleieSkatteberegning rask 2011
Utleie i egen boligSkatter og avgifter 2011
Markedsleien av egen boligdelSkattenivå på aksjegevinst
Er tomannsboligens hybel uselvstendig?Skattetrekk 2011
Garasjehybler er skattefrieTobakksavgifter
Unngå regnskapsligningUtbyttebeskatning 2010
Regnskapsligning
Lei ut til ditt eget ASAktuelle lover
Ektefeller og skattDokumentavgiftloven
ForeldrefradragEiendomskatteloven
FormuesskattLigningsloven
ForsinkelsesavgiftSkattebetalingsloven
GaverSkatteloven
Gaver i ansettelsesforhold
Gaver til frivillige organisasjonerSkattestikkord
Gaver til vitenskaplig forskningAksjebeskatning
Klage på skattenAlminnelig inntekt
KommunikasjonsskattenBindende forhåndsuttalelser
MarginalskattEiendomsskatt
Marginalskatt på lønnsinntekterForeldrefradrag
Marginalskatt på pensjonsinntekterFormuesskatt
MinstefradragForsinkelsesavgift
PendlingFri bolig
Dette kan pendlere trekke fraGaver i ansettelsesforhold
ReiseutgifterGaver til frivillige organisasjoner
Skattefri inntekterGaver til vitenskaplig forskning
Skattefri utdannelseKommunikasjonsskatten
SkatteklasseMarginalskatt på lønnsinntekter
Skattesystemet:Marginalskatt på pensjonsinntekter
Skatt på lønnsinntekterMinstefradrag
Skatt på pensjonsinntekterMobilskatten
Skatt på uførepensjonPendling
SkatteprosenterReiseutgifter
Skattesatser fra 2007 til 2011Skattebegrensning
SærfradragSkattefri inntekter
ToppskattSkatteklage
TrygdeavgiftSkatteklasse
DiverseSkatteprosenter
Båt og skattSkattesatser
Campingvogn og skattSluttvederlag
Fri boligSærfradrag
Innbo og løsøre - verdsettelseTilleggsskatt
Lønn til barn i foreldrenes bedriftToppskatt
RenteutgifterTrygdeavgift
Satser ved tilleggsskattUtdannelse skattefri
Skattebegrensning på grunn av liten skatteevne
Sluttvederlag
Tilleggsskatt

Personvernpolicy