– Sender ikke vanlige HV-soldater til Afghanistan

<pForsvarssjef general Sverre Diesen avviser at Forsvaret sender vanlige HV-soldater til tjeneste i Afghanistan.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Oslo (NTB-Svein Kristoffersen): Hærens soldater er blitt erstattet med soldater fra andre våpengrenser, også Heimevernet, men Diesen understreker overfor NTB at dette er en ønsket utvikling.

– Dette er en bevisst og ønsket omfordeling av styrkebidraget, fra Hæren til andre forsvarsgrener. Det fører til at belastningen på Hærens personell blir mindre, samtidig som andre forsvarsgrener får verdifull erfaring i utenlandsoperasjoner. Vi gjør det ikke fordi Hæren mangler soldater, sier han.

– God bakgrunn

– De HV-mannskapene vi sender til Afghanistan har meget god bakgrunn fra Forsvaret, flere har befalsutdanning og noen har også tjenestegjort ved en jegeravdeling. Deretter har de trent sammen i tre-fire måneder før utreise. Dette er langt bedre enn de avdelingene vi f.eks. sendte til Libanon på 1980 og 1990-tallet, sier forsvarssjefen til NTB.

Sverre Diesen sier ellers at antallet på norsk personell i Afghanistan har økt. I fjor hadde Forsvaret 495 personer i landet, mens antallet i dag er 588 personer, men på grunn av omfordelingen er det færre fra Hæren.

– Ingen økonomisk krise

Diesen mener at verken Hæren, eller Forsvaret som helhet, befinner seg i noen akutt økonomisk krise. Han innrømmer likevel at det vil være trange tider også i år. Samtidig understreker forsvarssjefen at det vil bli bedre de neste årene av den nåværende langtidsperioden dersom politikerne holder det de har lovet.

Diesen har flere ganger understreket at det må være balanse mellom inntekter og de oppgavene Forsvaret blir pålagt å løse. I statsbudsjettet for 2009 så han for første gang på 20 år en utvikling mot en slik balanse.

– I årets budsjett så vi en vekst på 620 millioner kroner, eller 2 prosent, i tillegg til justering for ordinær prisstigning, mens Hæren hadde en budsjettvekst på 87 millioner kroner, sier han.

Forskyver inntak

Stabssjef i Hæren, brigader Rune Jakobsen, har foreslått overfor forsvarssjefen å forskyve to inntak og dermed utsette hovedinnkallingen av vernepliktige til 2. bataljon på Skjold til 2010. På denne måten vil Hæren spare penger i 2009, men Diesen legger vekt på at hovedårsaken ikke har med økonomi å gjøre.

– Det er helt nødvendig å forskyve innkallingen med jevne mellomrom slik at avdelingene får kompetanse og erfaring med å operere sitt materiell under skiftende forhold. Skal f.eks. panserbataljonen få kompetanse og erfaring med vinteroperasjoner, må vi med noen års mellomrom snu innkallingsmønsteret. En slik endringer er også miljømessig fornuftig fordi konsekvensene ved bruk av tunge kjøretøy blir mindre for naturen om vinteren, sier han.

– At vi på denne måten sparer penger i 2009 er riktig, men det er ikke begrunnelsen i utgangspunktet, legger han til. (©NTB)

Personvernpolicy