Hytteskattkalkulator

Artikkelen fortsetter under annonsen

Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Se også

Hyttekalkulator
Her kan du beregne hva hytta koster deg, eller kanskje du tjener på å eie hytta?

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på ABC Penger.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på ABC Penger

Hvordan overskuddet blir beskattet avhenger av hva hytta er definert som. Hvis det er en uteiehytte, blir den skattlagt som en ordinær utleiebolig. Det vil si at overskuddet fra leieforholdet blir beskattet som alminnelig inntekt (med 28 % skatt).

Hvis du i utgangspunktet bruker hytta selv, har du et fribeløp på 10.000 kroner. Av den overskytende leieinntekten regnes 85 % som skattbar inntekt.

Under «Resultat» finner du først «Overskudd». Dette er overskuddet du får etter at hyttekostnadene er trukket fra leieinntektene. Disse teller bare hvis du har svart «Ja» på spørsmål om det er en utleiehytte.

Er den en utleiehytte?
Inntekt fra utleie per år
Kostnader:
Provisjon utleie
Vedlikehold
Forsikring
Strøm/oppvarming
Eiendomsskatt
Andre kostnader
Sum fradragsberettigete kostnader
Resultat:
Overskudd
Fribeløp
Skattemessig overskudd leie
Skatt på leieinntekt
Netto overskudd etter skatt


Kalkulatoren er utviklet av Smarte Penger.