Utbyttebeskatning 2011

Slik beskattes utbyttet på aksjer du fortsatt hadde ved årsskiftet 2011/2012.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også

Aksjebeskatning
Les mer om beskatning av aksjer.

Aksjebeskatning 2010
Kalkulatoren viser hvordan aksjer som du har solgt i løpet av 2010 blir beskattet.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på ABC Penger.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på ABC Penger.

Aksjeutbytte ble gjort skattepliktig fra 2006. Alt utbytte utover et skjermingsfradrag (som var 1,5 % i 2011 blir skattlagt som alminnelig inntekt.

Skatt på utbytte og skatt på aksjegevinster henger ellers sammen, se også kalkulatoren «Aksjebeskatning for 2011 ». Les også mer om aksjebeskatningen her.

Tidligere ubenyttet skjermingsfradrag vil komme til fradrag når skatten skal beregnes på utbyttet. Har du for eksempel 15 kroner i samlet ubenyttet skjermingsfradrag fra årene 2007 til 2010, overføres dette til 2011.

Alt utbytte som går ut over skjermingsfradraget blir skattlagt med en skattesats på 28 prosent.

Nøkkelopplysningene om aksjene henter du fra aksjonæroppgaven.

Legg til ubenyttet skjermingsfradrag fra 2011 (tildelt per 1 januar 2011).

Antall aksjer du eier
Tidligere ubenyttet skjermingsfradrag per aksje
Inngangsverdi per aksje
Skjermingsgrunnlag per aksje
Skjermingsrenten for 2011
Årets skjermingsfradrag per aksje
Samlet skjermingsfradrag per aksje
Utbytte per aksje i 2011
Nytt ubenyttet skjermingsbeløp per aksje
Neste års skjermingsgrunnlag
Samlet utbytte på aksjene
Skattbar del av utbyttet
Skatt på utbyttet


Kalkulatoren er utviklet av Rune Pedersen for ABC Penger.