Skattenivå på aksjegevinster

Kalkulatoren viser hva du kan forvente at effektiv skatteprosent vil ligge på for beskatning av aksjer.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også

Aksjebeskatning
Les mer om hvordan aksjer beskattes her.

Aksjebeskatning for 2011
Kalkulatoren beregner hvor mye skatt du får på aksjeresultatet for 2011.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på ABC Penger.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på ABC Penger.

Denne kalkulatoren gir en forklaring på hvilket effektiv skattenivå aksjebeskatningen vil ligge på.

I utgangspunkter skattlegges både utbytte og kursgevinster med 28 %. Men siden en viss prosentandel (skjermingsrenten) er skattefritt, vil den effektive skatteprosenten ligge lavere.

De viktigste faktorene som bestemmer den effektive skatteprosenten er forutsetninger for hvor mye aksjemarkedet gir av meravkastning i forhold til risikofri rente. Det andre er på hvilket nivå renten som er grunnlaget for skjermingsfradraget vil ligge på. Denne renten henger også nært sammen med den risikofri renten. Denne er forhåndsinnlagt i kalkulatoren med 3,6 prosent, som tilsvarer en risikofri rente på 5 prosent).

Med normale forutsetninger for langsiktig rentenivå og langsiktig meravkastning i aksjemarkedet, blir den effektive skattesatsen omtrent 18 %.

Jo mindre skjermingsfradraget er i forhold til kursstigning og utbytte, jo høyere blir den effektive skatteprosenten.

Les mer om beskatning av aksjer her.

Om aksjen:
Antall aksjer
Kostpris per aksje
Justering av inngangsverdi (RISK, skjermingsgrlg)
Verdi per aksje i dag
Avkastningsforutsetninger:
Antall år du skal beholde aksjen
Gjennomsnittlig utbyttenivå per aksje
Gjennomsnittlig skjermingsfradrag i perioden
Gjennomsnittlig verdistigning per år
Verdistigning totalt i perioden
Samlet for aksjene:
Samlet kostpris for aksjene
Aksjens skjermingsgrunnlag 1.1.2011
Aksjens samlede salgspris
- ubenyttet skjermingsfradrag i perioden
Resultat:
Aksjegevinst av kursstigning
Skatt
Beskatningsprosent aksjegevinst + utbytte


Kalkulatoren er utviklet av Smarte Penger.

Personvernpolicy