Hva vokser et sparebeløp til?

Artikkelen fortsetter under annonsen

Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Andre sparekalkulatorer

Hvor mange år varer sparebeløpet?
Legg inn hvilket beløp du vil ta ut per termin (år, halvårig, kvartalsvis eller månedlig). Kalkulatoren regner ut hvor mange terminer/år det tar før beløpet er brukt opp.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.

Sparing til utbetalingsmål
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å få en viss sum årlig utbetalt. Beregningen tar utgangspunkt i at beløpet skal være i dagens pengeverdi.

Utbetaling av sparebeløp

Kalkulatoren regner ut hvilken utbetaling du kan regne med fra et sparebeløp.

Sparekalkulatorer
Her finner du alle sparekalkulatorene på ABC Penger.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på ABC Penger.

Det er mange måter å regne ut hva et sparebeløp vokser til. Man kan ta hensyn til skatt eller ikke, og man kan ta hensyn til inflasjonen eller ikke. I denne kalkulatoren presenterer vi alle de fire beregningsmåtene.

  • Dagens pengeverdi etter skatt gir det mest korrekte bildet av verdien av sparingen. Dette tallet tar hensyn til løpende skatt, og regner om pengeverdien til dagens verdi.
  • Dagens pengeverdi, uten skatt - her trekkes ikke skatten fra, men sluttverdien regnes om til dagens pengeverdi.
  • I løpende kroner, etter skatt- dette er sluttverdien av sparingen når skatten blir fortløpende trukket fra.
  • I løpende kroner uten skatt - sluttverdien av sparingen uten at skatt er trukket fra.

Det mest korrekte tallet du skal forholde deg til er å se på «Dagens pengeverdi etter skatt». Siden vi beregner et beløp i fremtiden, er det mest naturlig å gjøre det om til dagens pengeverdi der skatt fortløpende er trukket fra. Dette har stor betydning for størrelsen på beløpet du har spart opp.

Kalkulatorforklaring

Sparebeløpet per termin er det du ønsker å spare i hver sparetermin, for eksempel månedlig.
Du kan også legge inn et startbeløp i tillegg, eller i stedet, for den faste sparingen.
Forventet årlig avkastning er den effektive årsavkastningen du skal legge inn. Det er altså ikke en månedlig nominell rente du skal bruke hvis du skal spare månedlig.
Her kan du velge mellom en, to, fire og tolv spareterminer i året.
Antall spareår er hvor lenge sparingen skal vare.
Skatteprosent: Når kalkulatoren beregner skatt, regner den med løpende skattebelastning. Kapitalinntekter beskattes med 28 %. Men det finnes det mange spareformer som beskattes annerledes. For eksempel blir ikke verdistigning på aksjefond skattlagt før ved salg.
Inflasjonen brukes til å regne om fremtidige pengeverdier til dagens pengeverdi. Det er naturlig å bruke 2,5 % fordi dette er styringsmålet til Norges Bank.
Regn med formuesskatt: Maksimal formuesskatt er 1,1 %. Dette tilsvarer en tapt avkastning på 1,53 % før skatt. Hvis du svarer ja på dette, er dette altså det samme som å tape 1,53 % i avkastning hvert år. På de første 470.000 kroner i netto formue er det ingen formuesskatt. Over dette er formuesskatten 1,1 %. Ektefeller har hver sin kvote, men de lignes sammen. Full formuesskatt får derfor ikke ektefeller før de når en samlet nettoformue på 940.000 kroner.

Sparebeløp per termin
Startbeløp
Forventet årlig avkastning
Antall spareterminer i året
Antall spareår
Skatteprosent
Inflasjon
Regn med formuesskatt på 1,1 %
Dette gir følgende totalverdier på sparingen:
I dagens pengeverdi etter skatt
I dagens pengeverdi, uten skatt
I løpende kroner, etter skatt
I løpende kroner uten skatt
Verdier fra det faste sparebeløpet:
I dagens pengeverdi etter skatt
I dagens pengeverdi, uten skatt
I løpende kroner, etter skatt
I løpende kroner uten skatt
Verdier fra startbeløpet:
I dagens pengeverdi etter skatt
I dagens pengeverdi uten skatt
Startbeløpet har vokst til (etter skatt)
Startbeløpet har vokst til (uten skatt)


Kalkulatoren er utviklet av Smarte Penger.