Hvor høy aksjeandel tåler du

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kalkulatoren hjelper deg til å bestemme hvor høy aksjeandel du tåler å ha i porteføljen din.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Se også

Fondsportefølje
Kalkulatoren beregner verdiutviklingen i en portefølje med forskjellige forutsetninger for avkastning på de enkelte plasseringsformene.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.

Sparekalkulatorer
Her finner du alle sparekalkulatorene på ABC Penger.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på ABC Penger.

Mange er fornøyd bare avkastningen ikke går under null. Selv om dette egentlig er et tap på ca 3 %, sett i forhold til en risikofri rente i det korte perspektivet.

Hvor høy andel aksjer eller aksjefond du kan ha bestemmes av tre forhold:

  • Det du kan få i sikker rente (beste høyrentekonto)
  • Minstekrav til årlig avkastning
  • Hvor mye aksjemarkedet i verste fall kan gå ned i perioden

Kalkulatoren bestemmer altså hvilken aksjeandel du kan ha når du har bestemt disse tre punktene. Du kan selv simulere hvilken verstefalls-avkastning du vil forutsette.

Kalkulatorens oppgave er ikke å fortelle deg hva som er den optimale aksjeandelen. Den forteller deg konsekvensene av de tre punktene ovenfor. Hva aksjeandelen bør være, er denne kalkulatoren et av hjelpemidlene du kan bruke.

Legg først inn det du regner som den sikre renten i perioden, deretter hvilket minste avkastningskrav du har.

Du kan selv gå inn og rette hva du tror er «verstefalls-avkastning». Kalkulatoren gir som svar hva som er igjen av det opprinnelige investerte beløp (i prosent av dette), og hva som er den maksimale aksjeandelen. Det gjør den for alle tidshorisonter opp til 20 år.

Sikker rente
Avkastningskrav
Tids-Verste fallsIgjen avMaksimal
horisontavkastningbeløpaksjeandel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kalkulatorforklaring

Sikker rente
Sikker rente er den renten du regner med du oppnår blant de beste høyrentekontoene i den tidshorisonten du har. Jo høyere renten er, jo høyere aksjeandel kan du ha. Den sikre renten skal kompensere for det tapet du får i aksjemarkedet.

Minstekrav til avkastning
Minstekravet til avkastning er hva du som et minimum vil ha totalt sett ut av porteføljen din. Jo høyere minstekrav, jo lavere aksjeandel.

Verste falls avkastning
Aksjemarkedets verstefalls avkastning er også svært viktig for andelen du kan ha i aksjemarkedet. Hvor mye en portefølje av aksjer kan falle, avhenger også av porteføljens innhold. Aksjemarkedet i Norge kan falle mer enn hva det globale aksjemarkedet kan falle. Med andre ord kan du ha en høyere aksjeandel med en godt spredt portefølje.

Igjen av beløp
Denne kolonnen forteller deg hvor mye som er igjen av beløpet.Faller aksjemarkedet med 30 prosent to år på rad, er det igjen 49 % av beløpet etter to år.

Maksimal aksjeandel
Forteller hvor stor prosentvis andel du kan ha etter at du har lagt inn de andre forutsetningene.

Hvor mye kan aksjemarkedene falle?
Det er ikke noe entydig svar på hvor mye aksjemarkedene kan falle. I kalkulatoren nedenfor er det lagt inn verste falls avkastning for hvert år, i 20 år fremover. Det er gjennomsnittlig avkastning som er lagt inn. På for eksempel 10 år er denne avkastningen satt til å være minus 4 % i gjennomsnitt. Det betyr at den opprinnelige investeringen din har falt til 66 % av det opprinnelige beløpet.

Hvis du har en godt spredt portefølje, kan du sette verste falls avkastning til et mindre tap. Spesielt gjelder dette på en litt kortere tidshorisont.

Kalkulatoren er utviklet av Smarte Penger.