Fondskontokalkulator

Artikkelen fortsetter under annonsen

Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto (unit link).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Se også

Sparekalkulatorer
Her finner du alle sparekalkulatorene på ABC Penger.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på ABC Penger.

Ved en vurdering av fondskonto må man også regne på om du skal gå direkte i et av underfondene. Du kan altså få nøyaktig den samme porteføljen i og utenfor fondskontoen. Spørsmålet er da hva som lønner seg for deg.

Kalkulatoren forutsetter at du legger inn alt i aksjefond eller rentefond (pengemarkedsfond og obligasjonsfond). Når du har lagt inn prosentandelen som skal inn i aksjefond i feltet Andel aksjefond blir Andel i rentefond beregnet.

Antall år er hvor lang varighet det er på investeringshorisonten.

Under avkastningsforutsetninger må ting henge sammen. Et utgangspunkt er at aksjemarkedet forventningsvis gir 5 prosentpoeng méravkastning i forhold til risikofri rente. Rente statskassevekselrente (3 mnd) er forhåndsinnlagt med 5 % (noe som nok er et naturlig langsiktig likevektsnivå). Avkastning i aksjemarkedet er lagt inn med 10 %. Avkastning i aksjefond er lagt inn med 8 %, da er det regnet med 2 % i årlig forvaltningsgebyr og at aksjefondet oppnår aksjemarkedets avkastning.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

På aksjefond er det en del av avkastningen skattefri. Den skattefri delen (kalt Skjermingsrenten) er årsgjennomsnittet av 3 mnd statskassevekselrente, etter skatt. Skattefri avkastning er dermed beregnet på grunnlag av statskassevekselrenten.

Administrasjonskostnad er den årlige forvaltningsavgiften på fondskontoen. Denne kommer i tillegg til de vanlige årlige administrasjonskostnadene i fondene. På fondskontoer ligger den årlige avgiften i området 0,0 % til 1 %. Kjøpskostnaden i fondskontoen avhenger av beløp. Den ligger i området 0 % til 5 %. Kjøpskostnadene i aksjefond ligger i området 0 % til 3 %.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hyppighet på bytte av fond skal angi hvor ofte du bytter mellom fondene. Når du legger inn 50 % i dette feltet betyr det at du bytter ut halve innholdet i fondsporteføljen per år. Legger du inn 25 % betyr det en fjerdedel av porteføljen. Dette byttet er gratis innen en fondskonto. Skal du bytte mellom aksjefond (rentefond er nesten alltid uten kjøpskostnad) blir du belastet med kjøpskostnad. Men dette gjelder normalt ikke mellom fond hos samme fondsforvalter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Snitt spart kjøpskostnad er kjøpskostnaden du mått ha betalt hvis du plasserte direkte i aksjefond. Jo hyppigere du bytter ut, og jo høyere aksjefondskostnaden, dess større fordel får fondskontoen. I kalkulatoren ser du at avkastningen ved å plassere direkte i fond synker hvis du øker hyppigheten og kostnaden.

Om plasseringen:
Investering
Andel i aksjefond
Andel i rentefond
Antall år
Avkastningsforutsetninger:
Avkastning i aksjemarkedet
Avkastning i aksjefond
Avkastning i rentefond
Rente Statskasseveksel
Skattefri avkastning
Om fondskontoen:
Administrasjonskostnad
Kjøpskostnad fondskonto
Kjøpskostnad aksjefond
Hyppighet på bytte av fond
Snittavkastning fondskonto
Snitt spart kjøpskostnad
Resultat:
Sluttsum fondskonto
Sluttsum direkte i fond
Årlig avkastning fondskonto
Årlig avkastning i fond


Kalkulatoren er utviklet av Smarte Penger.