Åpen for alle - alltid

Sjefen vil være anonym

Forsvarssjef Sverre Diesen vil ikke engang si om han har deltatt i undersøkelsen. Foto: Scanpix
Forsvarssjef Sverre Diesen vil ikke engang si om han har deltatt i undersøkelsen. Foto: Scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pEn fersk undersøkelse avslører utstrakt misnøye med samarbeidet mellom Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet, men Forsvarssjef Sverre Diesen nekter å si sin mening. - Undersøkelsen er anonym, heter det.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

I går kunne ABC Nyheter fortelle om en utvidet helse- og medarbeiderundersøkelse blant de ansatte i Forsvarsstaben (FST). Den viser at syv av åtte er mer eller mindre misfornøyd med det daglige samarbeidet i Forsvarets felles ledelseshus.

Undersøkelsen er også brutt ned på 15 underavdelinger og her fremkommer det at i hele 8 av dem er det ingen ansatte som sier seg «meget ofte eller alltid» fornøyd med det daglige samarbeidet med Forsvarsdepartementet (FD) sine byråkrater.

«Ingen» helt fornøyd

Enda mer interessant er det at ingen ansatte i de mest sentrale avdelingene kan si seg helt fornøyd.

Det er faktisk ingen i FST- Fellesstaben, økonomi- og styringsavdelingen (PØS) eller i ledelsessekretariatet som kan si seg helt fornøyde i det daglige samarbeidet.

Derimot sier svært mange i disse tre sentrale avdelingene at de er «nokså sjelden» eller «meget sjelden eller aldri» fornøyd. Hvis man - som de ansvarlige for undersøkelsen - mener midtkategorien «av og til» er kritisk, så ser bildet svært dystert ut.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Da er 24 (av 25 besvarelser) i sekretariatet negative, mens 16 (av 21) i PØS og 24 (av 29) i FST-fellesstabenogså havner i samme kategori.

ABC Nyheter har spurt stabens kommunikasjonsavdeling om Forsvarssjefen selv har deltatt i undersøkelsen, men det nekter de å opplyse med henvisning til at gjennomgangen er «anonym».

Major Heidi Kristin Langvik-Hansen, som er Forsvarssjefens kommunikasjonsrådgiver, sier i en epost at «hensikten med medarbeiderundersøkelsen er blant annet å få en «temperaturmåling» mht hvordan våre medarbeidere oppfatter arbeidssituasjonen i FST».

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun sier at undersøkelsen generelt viser at de aller fleste ansatte i FST er godt fornøyd med sin arbeidssituasjon og påpeker at «mer enn 75 prosent er meget eller svært meget fornøyd i jobben».

«Må følges opp»

Når det gjelder den delen av undersøkelsen som omhandler samarbeidsklimaet i det nyåpnede samlokaliserte ledelsesbygget, innrømmer hun likevel at dette er «områder som må følges opp».

Artikkelen fortsetter under annonsen

På spørsmål om man kan si seg tilfreds med at kun en av fem i FST (og bare en av åtte blant alle spurte) entydig svarer postivt på spørsmålet «Er du fornøyd med det daglige samarbeidet mellom FD og FST?», sier Langvik-Hansen:

«At det ble gitt 5 svaralternativ har medført at mange at svart «midt på» og ikke tatt entydig stilling til spørsmålene».

På spørsmål om en generell vurdering av tallene, lyder svaret:

«På spørsmålene om samlokalisering med FD indikerer undersøkelsen at en del ansatte hadde større forventninger til faglig samarbeid i hverdagen. Ca 50 prosent av de som har svart er i kategorien «verken enig eller uenig». Gitt at mange medarbeidere har påbegynt sin tjeneste i FST etter at samlokalisering ble gjennomført høsten 2006, kan svarene indikere at mange medarbeidere ikke har de samme forventninger til faglig samarbeid som andre medarbeiderne hadde før samlokaliseringen. Det er derfor ikke unaturlig at mange velger et svaralternativ som tilsvarer «vet ikke»».

Artikkelen fortsetter under annonsen

To av tre ansatte (66,2 prosent) har svart på den delen av undersøkelsen som omfatter samarbeidet med departmentet. Det mener FST er «akseptabelt».

Major Langvik-Hansen sier også at man vil «søke en enda bedre tilrettelegging av det fysiske arbeidsmiljøet, blant annet tilrettelegging av flere stillerom».

«Samarbeidet mellom FD og FST fungerer godt, men FST arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre det faglige samarbeidet», sier hun.