- Et dårligere Forsvar

- Et dårligere Forsvar
- Et dårligere Forsvar

<pRiksrevisjonen slakter Forsvarets evne til å nå egne mål. I en rapport om omstilling i Forsvaret konkluderer man med at forsvarsevnen har blitt dårligere i perioden 2005-2008.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Riksrevisjonen har i rapporten Undersøkelse av omstilling i forsvarssektoren gått gjennom politiske, økonomiske og organisatoriske målsettinger som har blitt satt for Forsvaret gjennom de store omstillingsprosessene som ble påbegynt på midten 90-tallet.

I rapporten står det blant annet at den operative forsvarsevnen har blitt redusert i årene mellom 2005 og 2007, stikk i strid med det som var målsettingen for perioden. Også i 2008 har forsvarsevnen gradvis gått nedover, ifølge rapporten.

Øver mindre

Årsaken til at man ikke har klart å nå sine målsettinger, er ifølge Riksrevisjonen problemer knyttet til innfasing av nytt utstyr, som fregatter, MTB-er og lignende. Man har heller ikke klart å spare de pengene man har satt seg som mål, som igjen har ført til redusert øvingsaktivitet.

I sitt svar til Riksrevisjonens rapport poengterer Forsvarsdepartementet at man i den nye langtidsplanen for Forsvaret har tatt hånd om disse utfordringene. Riksrevisjonen kommer også med en sterk henstilling om at man aktivt følger opp dette.

FLO leverer dårligere

Forsvarets logistikkorganisasjon ble opprettet for å understøtte de operative avdelingene på en mer effektiv måte. Tidligere hadde hver våpengren sin materiellforvaltning. Tanken var at man med FLO skulle få klare stordriftsfordeler. I perioden Riksrevisjonen har sett på nå, mener man at FLOs evne til å fremskaffe materiell har blitt svekket.

– Forsvarssektoren har ikke etablert vedtatt struktur i perioden på grunn av vesentlige mangler knyttet til materiell, personell og øving, sier riksrevisor Jørgen Kosmo i en uttalelse til NTB.

Personvernpolicy