Utdanningsforbundet

Artikkelen fortsetter under annonsen

Utdanningsforbundet har to ordninger. En tvungen og en frivillig ordning.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Grunnforsikringen følger i ut utgangspunktet medlemskapet, men du kan reservere deg mot den. Forsikringen består av to deler:

Livsforsikring som gir en engangsutbetaling, 5G (364.405 kroner), ved den forsikredes (medlemmets) død. Gjelder uansett dødsårsak. Dødsrisikoforsikringen gjelder til utgangen av det året den forsikrede fyller 67 år. Fra fylte 51 år vil forsikringssummen reduseres med 0,25 G fram til medlemmet blir 60 år. Forsikringssummen blir deretter 2,5G (182.203 kroner) frem til opphørsalder.

Familieulykkesforsikring som gir 36G (2.623.716 kroner) Forsikringssummen fordeles på antall familiemedlemmer, men aldri under 12G pr. familiemedlem.

Frivillig forsikring
Forsikringene kan tegnes på ulike beløp (5 G, 11 G, 15 G, 22 G og 30 G). Dødsrisikoforsikringen varer til medlemmets fylte 70 år.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les mer om den frivillige forsikringen her.

Uføreforsikringen gjelder til utgangen av det året den forsikrede fyller 60 år. Medlemmer med uføreforsikring som innvilges tidsbegrenset uførestønad (TU)med minst 3 års varighet får en delutbetaling på 20 % av forsikringssum for uføreforsikringen. Ved påfølgende vedtak om varig uførepensjon (UP) vil resten av uføreforsikringen utbetales.

Tabellene under viser priser på 11 G og 22 G.

Dødsrisikoforsikring 11 GDødsrisikoforsikring 22 G
MedlemMedforsikretMedlemMedforsikret
AlderDødUførhetDødUførhetAlderDødUførhetDødUførhet
-> 35 år456504252444-> 35 år9121 008504888
36 - 40 år1 11672033664836 - 40 år2 2321 4406721 296
41 - 45 år1 5721 0804921 00841 - 45 år3 1442 1609842 016
46 - 50 år2 4361 5727441 57246 - 50 år4 8723 1441 4883 144
51 - 55 år3 3001 9569842 10051 - 55 år6 6003 9121 9684 200
56 - 60 år3 7322 2561 1162 36456 - 60 år7 4644 5122 2324 728
61 - 65 år5 2321 53661 - 65 år10 4643 072
66 - 70 år8 3042 40066 - 70 år16 6084 800