Forsvarstoppene samarbeider ikke

80 prosent av de ansatte i staben til Forsvarssjef Sverre Diesen er misfornøyd med det daglige samarbeidet med byråkratene til Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Arkivfoto: Scanpix
80 prosent av de ansatte i staben til Forsvarssjef Sverre Diesen er misfornøyd med det daglige samarbeidet med byråkratene til Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Arkivfoto: Scanpix

<pEn undersøkelse avslører at Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben ikke klarer å samarbeide. Hele fire av fem toppoffiserer sier seg lite fornøyde med det daglige samarbeidet.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For mer enn et år siden åpnet Kong Harald Forsvarets nye felles ledelsesbygg i Oslo sentrum.

Både Forsvarssjef Sverre Diesen og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen lot seg da imponere over Gardens drilloppvisning. De feiret det som skulle bli en integrert forsvarsledelse.

Stor misnøye

Men nå viser en spørreundersøkelse blant de ansatte ved Forsvarsstaben (FST) stor misnøye med det daglige samarbeidet med Forsvarsdepartementet (FD) sine byråkrater.

- Undersøkelsen viser at en samlokalisering ikke alltid hjelper, at det ikke er nok til å sikre et bedre eller hyppigere samarbeid, sier forsker Mona Braaten ved Fafo.

I august 2007 deltok Kongen på markeringen av Forsvarets felles ledelsesbygg. Foto: ScanpixI august 2007 deltok Kongen på markeringen av Forsvarets felles ledelsesbygg. Foto: Scanpix

Kun en av fem (20 prosent) tilknyttet FST svarer entydig postivt på spørsmålet «Er du fornøyd med det daglige samarbeidet mellom FD og FST?».

Og det er faktisk litt bedre enn totalen som inkluderer alle forsvarets avdelinger som arbeider i ledelsesbygget.

For samlet sier kun en av åtte (15,8 prosent) seg fornøyd med samarbeidet. En av tre (34 prosent) sier at de «sjelden» er fornøyd, mens 50 prosent sier at de «av og til» er fornøyd.

Undersøkelsen er gjennomført som en del av Forsvarets helse- og medarbeiderundersøkelse 2008. Den er kvalitetssikret av Forsvarets sanitet (FSAN) og var ferdig like før jul. Undersøkelsen er i utgangspunktet untatt offentlighet, men ABC Nyheter har fått innsyn i tallene.

Negativt eller nøytralt?

To andre spørsmål underbygger bildet av vanskelige samarbeidsforhold.

På spørsmålet «Er du fornøyd med det faglige samspillet mellom deg og din(e) samarbeidspartner(e) i FD?» sier en av fire seg fornøyd (24,3 prosent). Her sier 46,1 prosent at de «av og til» er fornøyd. Den siste kategorien mener FSAN det er naturlig å tolke som «et negativt utsagn».

Fafo-forskeren mener derimot at det kan oppfattes mer nøytralt, blant annet fordi man ikke vet hva som skal til for å få den store mellom-gruppen til å bikke den ene eller andre veien.

- Forventninger ikke innfridd

Påstanden «Samlokaliseringen har svart til mine forventninger - mellommenneskelig og faglig...» sier 15,5 prosent seg enig i. Halvparten stiller seg derimot nøytrale og 34,8 prosent sier seg uenige.

- Det viser at det er noen forventninger som ikke er innfridd fra de militæres side, men har man forventinger så har man jo også muligheten for å få det til, sier Fafo-forsker Braaten.

Arbeidet med å styrke samarbeidet mellom departement og stab har pågått svært lenge. Allerede i 2002/03 ble det som tidligere het Forsvarets overkommando (FO) flyttet til Akershus festning. Fem år senere flyttet så den militære ledelsen inn i det nye ledelsebygget sammen med FD.

- To ulike kulturer

Til sammen har flytteprosessen kostet mer enn en halv milliard kroner. Det nye bygget har 560 kontorplasser fordelt over 17.200 kvadratmeter, og har alene en kostnadsramme på 580 millioner kroner.

- Det er to ulike kulturer som her samlokaliseres, minner Fafo-forskeren om. Mona Braaten sier at undersøkelsen viser at det ikke er nok å flytte geografisk sammen hvis man ønsker et bedre daglig samarbeid.

- Ønsker man et bedre samarbeid så må man iverksette andre tiltak i tillegg og ikke tro at et bedre samarbeid kommer som en konsekvens av at man er på det samme geografiske område, sier hun.

Braaten har tidligere gjort en undersøkelse for Fafo med blikk på samarbeidet mellom sivile og militært ansatte i forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).

ABC Nyheter har bedt om Forsvarssjefens kommentar til de dystre tallene, men han ønsket mandag ikke å gi noen kommentar.