Innskuddspensjon for ansatte

Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en OTP-ordning vokser til. Det vil altså si når arbeidsgiveren din har en innskudds-pensjonsordning.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også

Sparekalkulatorer
Her finner du alle sparekalkulatorene på ABC Penger.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på ABC Penger.

Innskuddet som bedriften setter av er i prosent av lønnen, eller et fast beløp. De aller fleste har en ordning med en prosentandel av lønnen. For bedriften er det anledning til å skille mellom prosentsatsene på inntekter over og under 6 G (475.296 kroner). Over 12 G (950.592 kroner) kan det ikke settes av noe.

For inntekter opp til 6 G er maksimal prosentsats 5 prosent. For inntekter mellom 6 og 12 G er maksimal prosentsats 8 prosent.

Siden innskuddene regnes i prosent av inntekt, vil innskuddet vokse i takt med lønnsøkningen. Kalkulatoren regner altså ikke med de samme beløpene i alle spareårene.

Hvor mye du får utbetalt fra innskuddsordningen avhenger av hvor mange år det er igjen til utbetalingen, og avkastningen i perioden.

Om innskuddspensjonen:
Prosent mellom 1 og 6 G
Prosent mellom 6 G og 12 G
Fast beløp
Om deg:
Inntektsgrunnlaget
Din alder i dag
Pensjonsalder
Antall utbetalingsår
Marginalskatt som pensjonist
Generelle forutsetninger:
Forventet avkastning i oppsparingsperioden
Forventet avkastning i utbetalingsperioden
Lønnsvekst
Inflasjon
OTP-beløp til deg:
Første års innbetaling til innskuddspensjonen
Oppspart beløp ved pensjonsalder
Inntekt og utbetaling:
Lønnsinntekten du har ved pensjonsalder
Utbetaling før skatt av innskuddspensjonen
Innskuddpensjon i prosent av inntekt
Utbetaling etter skatt av innskuddspensjonen

Kalkulatoren er utviklet av Smarte Penger.

Personvernpolicy