Strid om innsyn i Torgersen-dokumenter

Fredrik Fasting Torgersen i Oslo tingrett da den tirsdag behandlet Gjenopptakelseskommisjonens habilitet til å behandle hans krav fra 17. juli i 2007 om fornyet behandling av gjenåpningsbegjæringen i en settekommisjon. Foto: Sara Johannessen / SCANPIX
Fredrik Fasting Torgersen i Oslo tingrett da den tirsdag behandlet Gjenopptakelseskommisjonens habilitet til å behandle hans krav fra 17. juli i 2007 om fornyet behandling av gjenåpningsbegjæringen i en settekommisjon. Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

<pSivilombudsmannen skal ta standpunkt til om Gjenopptakelseskommisjonen har rett til å nekte innsyn i protokoller og et lydbåndopptak fra kommisjonens behandling av Torgersen-saken.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Torgersen-saken
• Fredrik Fasting Torgersen ble 16. juni 1958 dømt til livsvarig fengsel for drapet på 16 år gamle Rigmor Johansen i Skippergata i Oslo 7. desember 1957. Han slapp ut av fengselet etter å ha sonet i 16 år.
• Torgersen, som nå er 74 år gammel, har hele tiden nektet seg skyldig i drapet, og har gjort gjentatte forsøk på å få gjenopptatt – gjenåpnet – straffesaken.
• Hans tredje gjenopptakelsesbegjæring ble avslått av Gjenopptakelseskommisjonen 8. desember 2006. Kommisjonen har nektet innsyn i sine protokoller. Denne avgjørelsen skal nå vurderes av Sivilombudsmannen.
• Protokollene har blant annet betydning for å vurdere om advokat Erling A Lyngtveit – varamedlem i kommisjonen – deltok i saksbehandlingen på en slik måte at hele Gjenopptakelseskommisjonen var inhabil.
• Erling Moss hevder at kommisjonens avgjørelse i 2006 er ugyldig fordi Lyngtveit deltok kommisjonens behandling, etter at han i 1980-årene hadde befatning med Torgersen-saken som fullmektig hos Riksadvokaten. (©NTB)

Opplysninger fra de omstridte protokollene vil blant annet avklare om advokat Erling O. Lyngtveit har deltatt i Gjenopptakelseskommisjonens behandling av Torgersen-saken på en slik måte at det har oppstått et habilitetsproblem for hele kommisjonen.

Lyngtveit var varamedlem i kommisjonen, og hadde tidligere hatt befatning med Torgersen-saken som fullmektig hos Riksadvokaten i 1980-årene. Kommisjonen avslo i desember 2006 Fredrik Fasting Torgersens begjæring om gjenåpning av straffesaken fra 1958.

– Ugyldig avgjørelse

Fredrik Fasting Torgersens prosessfullmektig, advokat Erling Moss, hevder at Gjenopptakelseskommisjonen i 2006 fattet en ugyldig avgjørelse fordi Lyngtveit deltok i kommisjonens behandling. Saken om gjenåpning av straffesaken må derfor behandles på nytt, mener Moss.

Bakgrunnen for saken hos Sivilombudsmannen er at Gjenopptakelseskommisjonen har nektet Erling Moss opplysninger om hvem som deltok i de 24 møtene der kommisjonen behandlet Torgersen-saken.

Erling Moss sier til NTB at han ønsker å få opplysninger fra kommisjonens protokoller om når møtene er holdt, og hvem som deltok – ikke referater fra de interne drøftingene. I tillegg har han bedt om innsyn i et lydbåndopptak fra et møte kommisjonen hadde med professor Bjørnar Olaisen, som da var leder i Den rettsmedisinske kommisjon.

Langvarig strid

Fredrik Fasting Torgersen (39) er kommet ut av fengselet etter 16 år for drap, men mener han er uskyldig dømt. Foto: Scanpix.Fredrik Fasting Torgersen (39) er kommet ut av fengselet etter 16 år for drap, men mener han er uskyldig dømt. Foto: Scanpix.

Striden om innsyn i dokumentene fra Gjenopptakelseskommisjonen startet allerede i 2007 med en innsynsbegjæring fra professor Ståle Eskeland, som har engasjert seg sterkt for gjenåpning av Torgersen-saken. Han ble nektet innsyn.

Eskeland klaget til Sivilombudsmannen, som mente at saken hørte inn under domstolene, og derfor ikke kunne behandles av ombudsmannen. Etter en runde i domstolene – Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesteretts ankeutvalg – er det klarlagt at Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse om å nekte innsyn ikke kan overprøves av domstolene.

Dermed er denne delen av Torgersen-saken tilbake hos Sivilombudsmannen. Sivilombudsmann Arne Fliflet har i brev 9. desember i fjor og 13. januar i år bedt om å få oversendt de aktuelle dokumentene.

– Jeg regner med å dokumentene ganske kjapt, sier Arne Fliflet til NTB.

Personvernpolicy