Har tillit til politiet

Demonstrasjonstoget på vei mot den israelske ambassaden i Parkveien, under oppsyn av bl.a. politi på hester. Foto: Lise Åserud / SCANPIX.
Demonstrasjonstoget på vei mot den israelske ambassaden i Parkveien, under oppsyn av bl.a. politi på hester. Foto: Lise Åserud / SCANPIX.

<pIntern uro i politiet og negativ medieoppmerksomhet synes ikke å ha svekket nordmenns tillit til politiet.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Opplevd kriminalitet
• 25 prosent har opplevd å ha blitt utsatt for en kriminell hendelse i løpet av det siste året, ifølge politiets innbyggerundersøkelse for 2008.
• Det er i første rekke skadeverk på eiendom eller eiendeler folk har opplevd (7 prosent).
• Deretter følger vold eller trusler om vold (6 prosent)
• Biltyveri eller tyveri fra bil (5 prosent)
• Lommetyveri, veskenapping eller annet tyveri på offentlig sted (5 prosent)
• Innbrudd eller tyveri fra bolig (4 prosent)
• Svindel, bedrageri eller annen økonomisk kriminalitet (3 prosent)
• Hatkriminalitet (vold eller trusler på grunn av tro, hudfarge, etnisk opprinnelse, nasjonalitet eller seksuell legning) (2 prosent).
• Befolkningen i Sogn og Fjordane, Salten og Østfold har i minst grad opplevd kriminelle hendelser, mens befolkningen i Oslo, Sunnmøre, Vestfold og Agder har i størst grad opplevd slike hendelser.
(Kilde: Politidirektoratet) (©NTB)

Åtte av ti nordmenn har tillit til politiet, viser Politidirektoratets store innbyggerundersøkelse for 2008.

– Jeg er tilfreds og lettet over at politiet beholder tilliten, sier politidirektør Ingelin Killengreen i en kommentar til undersøkelsen som er gjennomført av TNS Gallup.

Ifølge undersøkelsen har 83 prosent av innbyggerne tillit til politiet. Det betyr at nordmenns tillit til politiet har holdt seg stabil på høyt nivå siden 2002.

– Jeg er tilfreds fordi tillit er avgjørende i kampen mot kriminalitet, og jeg er lettet fordi det har vært flere vanskelige saker de siste årene, ikke minst intern uro over lønns- og arbeidsforhold og mye negativt mediefokus, sa Killengreen da TNS Gallup presenterte tallene mandag.

Kvinner mest tillitsfulle

Splittes tallene opp på ulike grupper, viser undersøkelsen at politiet har større tillit blant kvinner enn blant menn, og større tillit blant eldre enn yngre.

Tilliten til politiet er lavere blant unge med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn enn blant personer i samme aldersgruppe i den øvrige befolkningen.

Undersøkelsen viser at ni av ti innbyggere føler seg trygge der de bor, og mener at politiet er med på å skape denne tryggheten.

Men undersøkelsen viser også at innbyggerne ikke er fornøyd med politiets innsats på alle områder: Kun 41 prosent mener politiet gjør en god innsats mot tyveri, innbrudd og hærverk. Denne typen kriminalitet utgjør 60 prosent av kriminaliteten i Norge.

– Dette er en stor utfordring. Politiet må og skal bli bedre. Dette er viktig for innbyggerne og tilbakemeldingen fra publikum er klar, sier Killengreen.

Flere utfordringer

Publikum er heller ikke godt fornøyd med politiets tilstedeværelse og tilgjengelighet. Halvparten av oss er misfornøyd med politiet på disse områdene, viser undersøkelsen

Tallene gir politiet enda flere utfordringer, dersom de studeres med lupe: De som har vært utsatt for kriminelle hendelser, har klart lavere tillit til politiet enn andre. Dette gjelder særlig personer som er blitt utsatt for vold i en heller annen form

– Også dette må vi gå skikkelig inn i. Vi må se nærmere på hva som kreves for at flere ofre og flere som er i kontakt med politiet, skal få et mer positivt inntrykk, sier Killengreen

Krisehåndtering

Publikum synes også at politiet er gode til å håndtere situasjoner hvor samfunnet settes på prøve, for eksempel ved kriser og ulykker. Åtte av ti mener politiet er gode til å håndtere slike situasjoner.

En like stor andel sier seg tilfredse med politiets innsats i trafikken, ifølge undersøkelsen.

Trafikk er politiets viktigste møtepunkt med publikum. 1,6 millioner personer ble kontrollert i fjor.

Minimum annethvert år

Spørsmålene i politiets innbyggerundersøkelse for 2008 er noe endret fra den forrige som ble gjennomført i 2006. Resultatene er dermed ikke direkte sammenlignbar på alle områder. Killengreen lover at dette nå vil bli endret, slik at resultatene kan sammenlignes fra undersøkelse til undersøkelse.

Politidirektøren varsler minimum en undersøkelse annethvert år. (©NTB)


Oppdatert med en utvidet versjon 13:39.

Personvernpolicy