Norsk Journalistlag

Artikkelen fortsetter under annonsen

Medlemmer i NJ kan tegne inntil 22 G i livs- og uføreforsikringer.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Alle medlemmer i NJ har en Grunnforsikring som gir 72.881 kroner (1G) ved dødsfall. Denne justeres ved hvert årsskifte.

NJ's medlemmer og ektefeller/samboere kan tegne både dødsrisiko og uførekapital på 11 G (801.691). Dette kan også dobles mot en dobling av premien.

Livs- og uføreforsikringene trappes ned fra fylte 51 år. Livforsikringen trapes ned med 0,5 G ved en forsikringssum på 11 G (1 G ved dobbelt forsikringssum). Den opphører ved utgangen av det året medlemmet fyller 67 år.

Uføredekningen trappes også ned med 0,G ved en forsikringssum på 11 G ! G ved dobbelt forsikringssum,). Uføredekningen opphører ved utgangen av det året medlemmet fyller 60 år. Uførheten må ha vart i minst to år, og du må ha fått innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra folketrygden.Rett til erstatning kan også inntre ved tidsbegrenset uførestønad, etter nærmere angitte regler. Se forsikringsvilkår for detaljer.

Les mer om forsikringene her.

MedlemMedforsikretMedlemMedforsikret
Alderdød 11 Gdød 11 Gufør 11 Gufør 11 G
Under 302041841 5611 805
31-352922961 6231 952
36-404854242 3752 667
41-457977043 7064 117
46-501 4091 1415 6966 839
51-552 1351 5847 5079 952
56-602 8411 8468 31611 548
61-674 4223 530