Lederne

Artikkelen fortsetter under annonsen

Lederne har forsikriger med reservasjonsrett og frivillige tilleggsforsiksringer..

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dødsfallsforsikring for medlemmer og deres ektefelle/samboer, gjelder fra den dato medlemmet er innmeldt og betaler sin kontingent. Forsikringen utbetales som en engangsstønad uansett dødsårsak.

Les mer om frosikringene her.

Forsikringssummen er 20.000 kroner ved død ut det kalenderåret medlemmet fyller 50 år og trappes ned til 15.000 kroner fra 51 år og ut året medlemmet fyller 67 år.

Forsikring med reservasjonsrett
Forsikringen gir en dekning ved dødsfall på 500.000 kroner frem til fylte 50 år. Deretter nedtrappes erstatningen med 25.000 kroner per år, til 250.000 kroner ved fylte 60 år. Denne erstatningssummen beholdes til forsikringen opphører ved utgangen av det fylte 67 år.

Uføredekningen er på 400.000 kroner, men den nedtrappes med 2 % per år fra fylte 26 år, og forsikringen opphører ved fylte 60 år. Erstatningen utbetales dersom du blir minst 50 % varig arbeidsufør.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne forsikringen må man reservere seg mot. Den koster 180 kroner per måned (2.160 kroner per år).

Frivillig forsikring

Dødsrisikoforsikringen gir en dekning på 10 G (728.810 kroner) frem til utgangen av det året du fyller 50. Deretter trappes erstatningen ned med 0,5 G per år til 5 G (364.405 kroner), og den opphører helt ved utgangen av det kalenderåret du fyller 67 år.

Uføreforsikringen er på 10 G. Den avtrappes på samme måte som dødsrisikoforsikringen frem til fylte 60 år, da den opphører.

Dødsfallsforsikringen utbetales ved død uansett årsak til dødsfallet. Uføreforsikringen utbetales ved varig arbeidsuførhet over 50 %, uansett årsak til uførheten.

Frivillig dekning 10 G
MedlemMedforsikret
AlderDødsrisikoUførekapitalDødsrisikoUførekapital
0–30606377582756
31–407259176511 783
41–5013172 30710775 217
51–602 3375 3171 81810 823
61 -674 2123 060