- Torgersen-avgjørelse var ugyldig

Fredrik Fasting Torgersen har hevdet sin uskyld i drapet på 16-årige Rigmor Johansen siden 1957.
Fredrik Fasting Torgersen har hevdet sin uskyld i drapet på 16-årige Rigmor Johansen siden 1957.

<pAdvokat Erling Moss hevder at Gjenopptakelseskommisjonen i 2006 fattet en ugyldig avgjørelse i Torgersen-saken, fordi Erling O. Lyngtveit deltok i kommisjonens behandling av saken.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om Torgersen-saken
* Fredrik Fasting Torgersen ble den 16. juni 1958 dømt til livsvarig fengsel for drapet på 16 år gamle Rigmor Johansen i Skippergata i Oslo den 7. desember 1957. Han slapp ut av fengselet etter å ha sonet i 16 år.
* Torgersen, som nå er 74 år gammel, har hele tiden nektet seg skyldig i drapet, og har gjort gjentatte forsøk på å få gjenopptatt – gjenåpnet – straffesaken.
* Høyesterett avviste en gjenopptakelsesbegjæring i 1976, og Høyesteretts kjæremålsutvalg avviste en ny gjenopptakelsesbegjæring i 2001.
* Enda en gjenopptakelsesbegjæring ble avvist av Gjenopptakelseskommisjonen den 8. desember 2006.
* Advokat Erling Moss sendte den 17. juli 2007 et krav om fornyet behandling. Han krever at det må oppnevnes en settekommisjon fordi han anser Gjenopptakelseskommisjonens medlemmer som inhabile.
* I tillegg hevder Moss nå at Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse i 2006 er ugyldig fordi Erling A. Lyngtveit deltok kommisjonens behandling, etter at han i 1980-årene hadde befatning med Torgersen-saken som fullmektig hos Riksadvokaten.

Påstanden begrunnes med at advokat Lyngtveit – varamedlem i kommisjonen – var fullmektig hos Riksadvokaten i 1980-årene, og da behandlet spørsmålet om fortsatt sikring av Torgersen. Dermed mener Moss at Lyngtveit ble inhabil, at Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse 8. desember 2006 er ugyldig, og at kommisjonen derfor må behandle saken på nytt. Kommisjonen avslo Torgersens begjæring om å gjenåpne straffesaken.

Leder i Gjenopptakelseskommisjonen, Janne Kristiansen, imøtegår påstanden om inhabilitet. Hun hevder i brev til advokat Moss at Lyngtveit i sin tid hos Riksadvokaten ikke «handlet i saken», men at det ble gjort bruk av «stempelpåtegninger», og at hans håndtering av saken var begrenset til en ren «postkassefunksjon».

– Må behandle på nytt

Erling Moss fastholder sitt standpunkt og opplyser at han om nødvendig vil bringe saken inn for domstolene eller Sivilombudsmannen.

Fredrik Fasting Torgersen og Advokat Erling Moss i møte med Gjenoppdagelseskommisjonen i 2006Fredrik Fasting Torgersen og Advokat Erling Moss i møte med Gjenoppdagelseskommisjonen i 2006

– Når en inhabil person deltar i saksforberedelsen og avgjørelser i Torgersen-saken, skal det settes strek over hele behandlingen. Kommisjonen må behandle den på nytt med nye medlemmer, sier Erling Moss til NTB.

Han viser til domstolslovens paragraf 106, som fastslår at ingen kan være dommer eller lagrettemedlem når han har handlet i saken for en part, eller for påtalemyndigheten eller den fornærmede.

Omstridt e-post

En brevveksling mellom advokaten og Gjenopptakelseskommisjonen viser at Janne Kristiansen mener at Erling Moss på vegne av Torgersen allerede i januar 2006 sa seg enig i at Lyngtveit var habil. Spørsmålet ble da drøftet i en telefonsamtale, og Janne Kristiansen siterer følgende e-post fra Erling Moss den 18. januar 2006:

«Spørsmål om inhabilitet for advokat Erling O. Lyngtveit. Jeg viser til telefonsamtale med kommisjonens leder Janne Kristiansen. Torgersen aksepterer at advokat Lyngtveit ikke er inhabil ved kommisjonens behandling av hans sak».

– Når en inhabil person deltar i saksforberedelsen og avgjørelser i Torgersen-saken, skal det settes strek over hele behandlingen.

Ord mot ord

Problemet er at ord står mot ord i spørsmålet om hva telefonsamtalen og e-posten i januar 2006 handlet om. Erling Moss skriver i et brev til Gjenopptakelseskommisjonen at han er «forbauset over at kommisjonslederen tør å fremsette en slik anførsel».

Janne Kristiansen hevder at det handlet om Lyngtveits stilling som riksadvokatfullmektig. Erling Moss hevder at det handlet om et helt annet spørsmål – at Lyngtveit i 2002 arbeidet ved samme kontor som advokat Hans Stenberg-Nilsen, som den gang var prosessfullmektig for Dagbladet i en sak mellom Torgersen og Dagbladet.

– Ante ikke

– Jeg ante ikke at Lyngtveit hadde hatt noe med saken å gjøre hos Riksadvokaten, og jeg ville aldri ha godtatt at han var medlem av kommisjonen i Torgersen-saken om jeg hadde visst det, sier Erling Moss til NTB.

Han viser til et brev til Gjenopptakelseskommisjonen den 27. juni 2008, der han skriver at han ikke tidligere har vært oppmerksom på at Lyngtveit, som fullmektig hos Riksadvokaten, ved to anledninger deltok i behandlingen av Torgersen-saken tidlig på 1980-tallet.

Janne Kristiansen har senest i et brev 14. januar i år fastholdt sin versjon av hva den omstridte telefonsamtalen og e-posten i januar 2006 handlet om. Hun vil ikke kommentere saken overfor NTB, men viser til brevene.

Personvernpolicy