Prising av personforsikring

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forsikringene prissettes etter sannsynligheten for at det skal skje en utbetaling. Siden det er mer sannsynlig at en 60-åring dør enn en 20-åring, blir prisen høyere for 60-åringene. Det er også forskjell på kvinner og menn. Kvinner får billigere dødsrisikoforsikring enn menn fordi de lever lenger. Til gjengjeld er sannsynligheten større for at kvinner blir arbeidsuføre. Derfor er uføreforsikringer billigere for menn. Selv om det går på forhåndssannsynligheter bruker ikke selskapene den samme statistikken. Risikoelementet blir derfor vurdert ulikt av de forskjellige selskapene.

Prisen på forsikring består i hoveddel av to komponenter. En risikodel og et kostnadspåslag. Både risikoen og kostnadspåslaget vil variere fra selskap til selskap. Det er i hovedsak tre ulike metoder å prissette en forsikring på:

  1. Prisen øker etter alder på forsikringstager, men utbetalingen blir lik uansett når den eventuelt utbetales.
  2. Prisen er fast, men utbetalingene synker etter hvert som man blir eldre.
  3. Fast pris (og høyere enn 2.) i hele avtaleperioden og fast utbetaling.

Det første prinsippet er det mest naturlige. Her har du en fast forsikringssum. Siden risikoen øker etter hvert som du blir eldre øker også risikokostnaden. Prisen vil være vesentlig høyere for 55-åringer enn 25-åringer.

Hvis forsikringen prises etter prinsipp to er det bare en variant av det første prinsippet. I stedet for å holde forsikringssummen konstant, holdes det innbetalte beløpet konstant. Dette medfører at forsikringsutbetalingen senkes etter hvert som risikoen øker.

Å holde en fast pris i hele perioden er vanskelig. Det medfører at prisen er for høy for unge personer og for lav for eldre personer. Gjeldsforsikring var tidligere et godt eksempel på dette. Men dette er et prinsipp som er på vei ut. Det kan likevel være en praktisk måte å betale forsikringen på. På noen kontobaserte forsikringer kan man beregne et gjennomsnittsbeløp for eksempel de neste 20 årene. Det du da betaler for mye vil være tilgode beløp på forsikringskontoen din.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy