Forsikringsbehov

Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også

Forsikringskalkulatorer
Her finner du alle forsikringskalkulatorene på ABC Penger.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på ABC Penger.

Hva det beregnede behovet er for deg og eventuelle partner ser du nederst.

I kalkulatoren legger du inn data for inntekt, formue og familieforhold.

Kalkulatoren tar hensyn til hvor mange barn du har, og hvor gamle de er. Den tar også hensyn til om det er særkullsbarn eller fellesbarn. Forsikringsbehovet øker jo yngre barna er.

Legg inn hvilke forsikringer du har gjennom arbeidsgiver. Dette reduserer ditt eget behov for å kjøpe forsikringer.

For å forenkle beregningen av forsikringsbehovet konverterer kalkulatoren årlig utbetalt uførepensjon til et engangsbeløp. Dermed trenger du bare å forholde deg til hva du trenger å kjøpe av engangsutbetalte forsikringer.

Hvis forsikringsbehovet blir et negativt tall, betyr det at du er dekket for et høyere beløp enn nødvendig.

OpplysningerDegPartner
Alder
Inntekt
Reell netto formue (ikke ligning)
Lån:
Statens Lånekasse
Annen samlet gjeld
Barn fra tidligere forhold
Antall felles barn
Sivilstatus
Hjemmeboende barns alder under 20 år:
Barn 1
Barn 2
Barn 3
Barn 4
Forsikring fra arbeidsgiver:
Dødsfallskapital
Uførekapital
Uførepensjon
Barnepensjon per barn
Barnetillegg (engangsutbetaling)
Ditt beregnede forsikringsbehov:
DegPartner
Dødsfallskapital
Uførekapital


Kalkulatoren er utviklet av Smarte Penger.

Personvernpolicy