Forsikringer gjennom arbeidsgiver

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Svært mange er forsikret gjennom jobben. Men få er egentlig klar over hva de er dekket for. Før du skal tegne individuelle forsikringer må du finne ut av dette. Hvis ikke risikerer du å overforsikre deg. Nedenfor skal vi gå igjennom de aktuelle forsikringene.

Pensjonsforsikring via arbeidsgiver

Pensjonsordningen skal sikre at de ansatte opprettholder en viss prosentandel av inntekten som pensjonist. Du kan ha mange forsikringer via pensjonsforsikringen. Den viktigste delen er jo oppsparingen til pensjonen. Men det kan også knyttes til andre forsikringer som har stor verdi. Det vanlige er mellom 60 % og 70 %. I stat og kommune er de sikret 66 % av inntekten. Uførepensjonen ligger på samme nivå. Dette kan bety svært mye for hva man trenger å tegne av forsikringer selv. Ektefelletillegget ligger normalt på 60 % av alderspensjonen. Barnepensjon ligger på 50 % av alderspensjon for første barn, 25 % for de påfølgende.

For å få full opptjening må du ha vært ansatt i 30 år. Har du vært ansatt i kortere tid, får du mindre. Vær klar over at hvis du slutter i jobben og får en fripolise, vil du ikke få 20/30-deler hvis du har 20 års opptjeningstid. Årsaken er at en stor del av opptjeningen skjer på slutten av perioden. Du får hvert år en egen utskrift som viser hva den kollektive ordningen kan gi deg.

Du har rett til å fortsette forsikringen på individuell basis hvis du slutter i jobben. Hvis du fremdeles skal ha en pensjonsforsikring, vil det lønne seg å fortsette med denne. Om det lønner seg for deg å spare via en pensjonsforsikring, er en vurdering som hører inn under langsiktig sparing og ikke forsikring.

Hvis det er knyttet til rene forsikringer som uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon, må du tenke på at du kanskje har behov for å erstatte disse forsikringene. Blant annet er det da viktig å vite at du ikke får problemer med å gå gjennom en ny helseerklæring hvis du tegner nye individuelle forsikringer. Har du noen helsemessige problemer kan det være riktig å fortsette den kollektive forsikringen på individuell basis.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.