Barneforsikring

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Andre tilhørende kapitler

Når du skal forsikre barna dine er det først og fremst en forsikring mot ekstra kostnader ved barnets uførhet, og tapte arbeidsinntekter for barnet det er noen grunn til å forsikre.

Det er tre typer av barneforsikringer du kan velge mellom:

 • Dødsulykkesforsikring
 • Forsikring mot medisinsk invaliditet
 • Forsikring som dekker uførhet ved sykdom

Skal forsikringen være fullverdig, må den også dekke uførhet grunnet sykdom. De fleste tilfellene av uførhet kommer av sykdom, ikke av ulykker.

En ulykkesforsikring med medisinsk invaliditet gir en utbetaling som er bestemt av Rikstrygdeverket. Utdrag av denne tabellen finner du i kapittelet for Ulykkesforsikring. Denne forsikringen er billig, den koster bare 400-500 kroner for en forsikring på 1 million kroner.

Eksempler på forsikringsprodukter

Her skal vi se på to av de mest aktuelle forsikringsproduktene for barneforsikringer. Tabellen nedenfor viser hvordan to ulike forsikringsselskaper varierer i dekning og utbetalinger.

Dette er dekningsomfanget:

 • Tegningsperiode: I de fleste tilfellene kan forsikring tegnes når barnet er blitt ett år, men på noen forsikringer kan du tegne den tidligere.
 • Gjelder til: Jo lenger den kan vare, desto bedre er det. Enkelte varer til 26 år, som er det lengste av alle alternativene i markedet.
 • Hva slags sykdomsdekning: Noen dekker alle, andre dekker noen spesifikke sykdommer.
 • Medisinsk invaliditet: Alle forsikringene har et visst maksimalbeløp. For samtlige gjelder det at erstatningen utbetales etter graden av invaliditet.
 • Engangsbetaling ved sykdom: Noen selskaper utbetaler en sum hvis en sykdom er konstatert, og den er varig.
 • Engangsutbetaling av arbeidsuførhet: Hvis det konstateres varig arbeidsuførhet utbetales dette beløpet.
 • Årlig utbetaling ved arbeidsuførhet: Dette skal dekke tapt arbeidsinntekt for barnet hvis det blir arbeidsuført. Uten forsikring vil barnet motta uførepensjon på ca. 170,000 kroner i året.
 • Dekning av behandlingsutgifter ved ulykkesskade: Dette gir dekning av ekstra utgifter grunnet ulykkesskader. Dette er dog ofte dekket ved gratis legebehandling for barn under syv år, samtidig som det er et egenandelstak på 1.615 kroner på legebehandling.
 • Stønad til pleie og omsorg: Blir barnet ufør kan det ha behov for ekstra omsorg og pleie. Se dekningen her i sammenheng med sykdomsutbetaling.
 • Nødvendig ombygging av bolig: Ofte vil det være nødvendig å bygge om boligen hvis barnet blir ufør. Se også dekningen her i sammenheng med sykdomsutbetaling.
 • Dagpenger ved sykehusopphold: Her får du utbetalt en viss sum per dag etter at barnet har ligget ti dager eller mer på sykehus.
 • Utbetaling ved dødsfall: En engangsutbetaling som utbetales ved dødsfall.
 • Egenandeler: Hva du må betale i egenandel ved forskjellige typer skader. Ofte er det en egenandel for behandling av ulykkesskader.
SelskapGjensidigeStorebrand
ForsikringsnavnBarn standardUtvidet
Premie per årkr 2 208kr 1 728
Tegningsperiode1-18 år0-16 år
Gjelder til26 år26 år
Engangsutbetaling ved sykdom4 G (281.024)kr 311 750.
Hva slags sykdomsdekningKreft, MS, insulinavhengig diabetes, cystisk fibrose, leddgikt, alvorlig brannskade, Ulcerøs kolitt, morbus crohn, organtransplantasjon, tverrsnittlammelserKreft, leddgikt, diabetes, multippel sklerose eller cystisk fibrose.
Medisinsk invaliditetVed sykdom eller ulykke utbetales inntil 20 G (kr 843 072). Ved delvis invaliditet i forhold til graden av invaliditet.Ved ulykke utbetales inntil kr 2 057 550. Hele summen utbetales ved 100 prosent invaliditet. Erstatningens størrelse minsker ved delvis invaliditet.
Engangsutbetaling ved arbeidsuførhetOm barnet etter fylte 18 år blir erklært minst 50 prosent varig arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke i oppveksten utbetales 6 G (kr 421.536).Om barnet etter fylte 18 år blir erklært minst 50 prosent varig arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke i oppveksten utbetales kr 660 910.
Årlig utbetaling ved arbeidsuførhet0,5 G (kr 35.128 )Om barnet etter fylte 18 år blir erklært minst 50 prosent varig arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke i oppveksten utbetales en årlig uførepensjon til fylte 67 år. Ved 100 % arbeidsuførhet utbetales 49 880 kroner per år.
Dekning av behandlingsutgifter ved ulykkesskadeOpp til 1 G (kr 70 256) for all slags behandling. Dekkes i inntil 3 år etter ulykken.Det dekkes inntil 62 350 kroner. Det dekkes utgifter til tannlege-, fysioterapi- og kiropraktorbehandling, proteser, medisiner, forbindingssaker og reiser til/fra hjemstedet.
Stønad til pleie og omsorgDersom barnet får rett til hjelpestønad fra folketrygden på grunn av sykdom eller ulykke, utbetales det inntil 5 G (kr 351 280) i inntil 5 år.kr 0
Nødvendig ombygging av boligVed nødvendigg ombygging av bolig utbetales inntil 2 G (kr 140 512)kr 0
Dagpenger ved sykehusoppholdFra og med den 11. dagen utbetales kr 300 per dag. Dette utbetales i inntil 365 dager per tilfelle.Fra og med 15. dagen utbetales kr 499 per dag. Dette utbetales i inntil 365 dager per tilfelle.
Dødsfall1 G (kr 70 256)kr 62 350
EgenandelKr 500 ved behandlingsutgifter etter ulykkesskade.Kr 1 000 ved behandlingsutgifter etter ulykkesskade.

Personvernpolicy