Ulykkesforsikring

Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Du kan forsikre deg mot både død og uførhet som følge av en ulykke. Ulykkesforsikringen gir dekning bare mot det som kalles en «upåregnelig ytre omstendighet». Den dekker altså ikke død eller invaliditet grunnet sykdom.

Det er den medisinske graden av invaliditet som bestemmer utbetalingen. Hvis du har forsikret deg for én million kroner mot invaliditet, og blir 20 % invalid, får du 200 000 kroner i erstatning. Blir du 100 % invalid får du én million. Forsikringene prises ikke etter alder.

For å bestemme prisen har selskapene delt oss inn i forskjellige fareklasser. Yrket ditt bestemmer hvilken fareklasse du havner i. Det er ikke noen fast standard her, antall fareklasser varierer mellom tre og syv. For folk med høy fareklasse, for eksempel stillasarbeidere, blir ulykkesforsikring uforholdsmessig dyrt. Dødsrisikoforsikringer prises utelukkende på alder og kjønn, og kan faktisk bli billigere enn ulykkesforsikring for dem i høy fareklasse.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette dekker en ulykkesforsikring

I forsikringsvilkårene står det stort sett hos alle selskapene følgende: Selskapet svarer for ulykkesskade som rammer legemet forårsaket av en plutselig ytre begivenhet - ulykkestilfelle, som inntreffer i forsikringstiden. Blant unntakene er for eksempel ulykker i forbindelse med en del risikofylte sportsaktiviteter, drukning, medisinsk behandling, uaktsom fremkalling av ulykker, slagsmål, forbrytelse, forgiftning, selvmord.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Du bør være klar over at selskapene dekker behandlingsutgifter i forbindelse med ulykkesskader. Du kan få dekket utgifter på opp til 5 % av forsikringssummen. Det er utgifter som oppstår innen to år fra skadedagen som erstattes. Det som dekkes er blant annet:

  • lege og tannlege
  • forbindingssaker
  • medisin foreskrevet av lege eller tannlege
  • proteser
  • behandling og opphold i sykehus
  • fysikalsk behandling foreskrevet av lege
  • reise til og fra hjemstedet for behandling som nevnt ovenfor

Utgiftene må dokumenteres, så spar på alt av legeerklæringer og kvitteringer. Det blir fratrukket en egenandel når du benytter deg av dette. Men du må også være klar over at du får dekket svært mye av de «vanlige» behandlingsutgiftene av folketrygden. Les mer om dette i kapittelet om trygd.

Når invaliditetsgraden bestemmes, brukes det en tabell som er felles for alle selskapene. Det er Rikstrygdeverket som står bak den.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.