Forsikring mot dødsfall

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En dødsrisikoforsikring er en forsikring som utbetales hvis den forsikrede dør i den avtalte forsikringsperioden. I en familiesituasjon er dette kjernen i hva du må prioritere. Hvor lenge forsikringen kan tegnes for varierer, men det er minst til du er 70 år. Hvis du som forsikret overlever denne perioden, utbetales intet. ¨

Forsikringen utbetales til ektefellen eller de nærmeste arvingene. Det er ingen begrensninger på hvor høye beløp du kan tegne. Du kan også ha flere dødsrisikoforsikringer i ulike selskap, det finnes ingen samordning mellom disse. Alle utbetalinger er skattefrie. Hvordan du skal beregne behovet ditt for dødsrisikoforsikring kan du lese mer om i kapittelet «Behovsvurdering».

Andre forsikringer mot dødsfall er ulykkesforsikring, som utbetales på grunnlag av dødsfall som følge av en ulykke, det vil si ytre omstendighet. Altså ikke sykdom. Gjeldsforsikring går til å slette gjelden. Denne forsikringen er bundet direkte opp mot et lån du har, og synker dermed i takt med at lånet nedbetales.

Gruppelivsforsikringer gjennom arbeidsgiver, og gjennom tilbud via yrkesorganisasjoner, tilsvarer rene dødsrisikoforsikringer.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.