De ulike forsikringstypene

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nedenfor finner du en oversikt over alle typer av personforsikringer.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er et ganske rikholdig utvalg av forsikringer. Hvilke typer forsikringer som tilbys varierer mellom selskapene.

Forsikringer som utbetales ved død:

 • Dødsrisikoforsikring utbetales som en engangsutbetaling ved all slags død.
 • Dødsulykkesforsikring utbetales som en engangsutbetaling ved en ulykke.
 • Gjeldsforsikring sletter gjelden ved død, og kan også inneholde uførekapital. Forsikringen er knyttet direkte til restgjelden.
 • Gruppelivsforsikring betales av arbeidsgiver og bortfaller når du slutter. Denne kan inneholde både dødsrisikoforsikring og uførekapital.
 • Foreningsgruppeliv er en type gruppelivsforsikring som er vanlig å tilby gjennom yrkesorganisasjoner. Denne kjøpes individuelt, og du må være medlem for å kjøpe den. Foreningsgruppeliv kan inneholde både dødsrisikoforsikring og uførekapital, samt ulykkesdekning.
 • Etterlattepensjon gir en årlig utbetaling til ektefelle, samboer og eventuelt barn ved død. Individuelt har det har vært vanlig å knytte dette opp mot en pensjonsforsikring. Det er vanlig at en pensjonsordning på arbeidsplassen inneholder disse elementene.

Forsikringer som utbetales ved uførhet:

 • Uførekapital utbetales som en engangsutbetaling ved mer enn 50 % arbeidsuførhet. Uførheten må ha blitt bedømt varig og har vart i to år.
 • Uførepensjon er en løpende utbetaling som oftest til fylte 67 år. Utbetales hvis den forsikrede er 50 % eller mer ufør. Vanligvis utbetales den etter ett års arbeidsuførhet.
 • Ulykke utbetales etter graden av medisinsk invaliditet.
 • Gruppeliv kan inneholde uførekapital.
 • Foreningsgruppeliv kan inneholde uførekapital
 • Pensjonsforsikring kan knyttes til uførepensjon. Pensjonsforsikring via jobben har vanligvis dette tilknyttet.
 • Innbetalingsfritak er egentlig det samme som uførepensjon, men brukes til å betale forsikringspremien ved uførhet.

Sykdomsforsikringer:

 • Alvorlig sykdomsforsikring utbetales som en engangssum hvis spesifikke sykdommer blir konstatert.
 • Helseforsikring gir dekning til utgifter, blant annet nødvendige operasjoner som kommer i forbindelse med en sykdom.

Forsikring av barn:

 • Barneforsikring gir både engangsutbetalinger og løpende utbetalinger både til sykdom og etter skade.
 • Barneulykke gir en engangsutbetaling etter den medisinske invaliditeten.
 • Familieulykke dekker ektefelle og barn under 20 år.
 • Dødsrisiko er en engangsutbetaling som ikke tegnes separat for barn under 14 år.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.