Reiseforsikring - dekningsomfang

Dette er hoveddekningene i reiseforsikringen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En reiseforsikring består av disse hovedelementene:

  • Reisegods
  • Reisesyke
  • Reiseforsinkelse
  • Ulykke
  • Avbestillingsforsikring
  • Evakuering
  • Rettslig ansvar
  • Rettehjelp

Reisegods

Omfatter alle eiendeler du har med deg hjemmefra på turen, også lånte ting. Det dekkes en maksimal samlet sum, og en maksimal sum per enkeltgjenstand.

Hvor stor den maksimal erstatningen er per enkeltgjenstad avhenger også av type gjenstand.

Kontanter dekkes også med en begrenset sum.

Reisesyke

Reisesyke skal dekke utgifter du har i forbindelse med sykdom og ulykker som oppstår på turen, inklusive alle utgifter i forbindelse med behandling. Det normale er et erstatningen er ubegrenset fro hjemsendelse, I tillegg skal transport hjem, tilkallelse av familie og avbrutt reise dekkes av denne delen av reiseforsikringen.

Reiseforsinkelse

Her er det flere typer forsinkelse som dekkes.

Forsinket bagasje blir ertattet hvis forsinkelsen er på mer en 4 timer. Husk på at du ikke får en rød øre dersom bagasjen din blir forsinket på hjemturen.

Hvis du uforskyldt blir forsinket til avreisen får du erstatning for å kunne kjøpe nye billetter. Dette gjelder både når forsinkelsen skyldes problemer med egen bil (bergingsbil å være tilkalt) og kollektiv tranposrt.

Du kan også få erstatning for innhenting av reiserute hvis du uforskyldt ikke når et fly ved en mellomlanding. Ved flyforsinkelse er det normalt å gi en erstatning hvis flyet er mer enn 8 timer forsinket.

Reisesyke

Reisesyke skal dekke utgifter du har i forbindelse med sykdom og ulykker som oppstår på turen, inklusive alle utgifter i forbindelse med behandling.

Det normale er et erstatningen er ubegrenset for:

  1. legebesøk, sykehus eller lignende
  2. hjemsendelse

I tillegg gis det erstatning for tilkalling av familie, at du må må reise hjem av nødvendige årsaker.

Det gis også erstatning ved reiseavbrudd. Denne gis med en maksimal sum. I tillegg er det en maksimal pris per døgn. Du får erstatning for den andelen dager som ferien har blitt avbrutt med.

Hvis du reise med en ledsager vil også denne få erstatning ved avbrutt reise pga sykdom.

Reiseulykke

Skal gi erstatning ved død og invaliditet, samt dekke utgifter for medisinsk behandling, også etter at reisen er avsluttet. Her er det begrensninger for eldre personer og barn.

På noen forsikringer kan du også velge å kjøpe reiseforsikringen uten ulykkesdekning. Hvis du likevel har tilstrekkelig høy forsikringssum er det ingen grunn til å ta med dette i reiseforsikringen.

Avbestilling

Dekker tapene du har på billetter, hotell og så videre dersom avbestillingen skyldes sykdom, skade eller død i nærmeste familie og skade på egen bolig.

Vær oppmerksom på at reiseforsikringens avbestillingsforsikring kun gjelder på reiser (fly og hotell) som du har kjøpt og betalt hjemmefra. Du har med andre ord ikke en avbestillingsforsikring dersom du bestiller fly og hotell når du allerede er på ferie.

Evakuering

Dette punktet gjelder hvis du må avbryte reise på grunn av krig, terror eller lignende.

Reiseansvar

Dette skal dekke det erstatningsansvaret du pådrar deg overfor en uskyldig tredjepart. Men begår du forbrytelser, må du selvfølgelig svare for dette selv.

Forsikringen gjelder utenfor Norden. I Norden er du dekket av ansvarsforsikringen i villa /innboforsikringen. Maksimal erstatning ligger gjerne i området 6 millioner kroner.

Rettshjelp

Rettshjelpforsikringen gjelder for reiser utenfor Norden. På samme måte som med ansvar er du dekket av villa/innboforsikringen. En normaldekning ligger på 20.000 kroner.

Unntak

Det er visse unntak som gjelder i forsikringen. Spesielt gjelder dette for risikosport som fallskjermhopping, , fjellklatring, sportsdykking og lignende. Her kan vilkårene være ulike fra selskap til selskap.


Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.


Personvernpolicy