Reiseforsikring

Det er sykdom og hjemtransport som er den største og mest kostbare skadeårsaken av reiseforsikringen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les mer om reiseforsikring

Reiseforsikring - dekningsomfang

Reiseforsikring - finn beste pris

Europeisk helsetrygdekort

SE OGSÅ:

Sammenligning av reiseforsikring
På Finansportalen ligger det en oversikt over priser og dekninger på reiseforsikring.

Om reiseforsikring
Råd og fakta om reiseforsikring fra Finansnæringens Hovedorganisasjon.

Risikoen for å bli syk eller bli utsatt for ulykker, ran og tyveri er større på reise enn i den vanlige hverdag.

Hvem den gjelder for

Det som er viktig er å se hvor lenge barna dekkes av forsikringen. Dette vil variere noe fra selskap til selskap. Når barna kommer opp i 20 år, og begynner på bo borte, må du være spesielt oppmerksom på dette punktet. Det finnes også de som har en enda mer finmasket tilbud avhengig av familiestørrelsen.

Hvor og når gjelder reiseforsikringen

Alle helårs reiseforsikringer gjelder også på kortere turer i Norge. Flere av reiseforsikringene gjelder også om du bare skal en liten tur på ditt lokale kjøpesenter, på kino eller på treningssenteret. Det viktige er at reiseforsikringen ikke stiller minimumskrav til opphold.

Reiseforsikringene gjelder ikke i hjemmet, på arbeidsstedet eller på strekningen hjem-arbeid.

Varigheten er normalt 45 dager på reiseforsikringen, i noen selskaper er den lenger.

Hvor den gjelder

Det er varierende grad av valgmuligheter på reiseforsikringen avhengig av forsikringsselskapet.

I noen selskap du du velge om du vil ha Norden, Europa eller dekning i hele verden. Forsikringen koster mindre jo mindre området er.

Hvem den gjelder for

Det som er viktig er å se hvor lenge barna dekkes av forsikringen. Dette vil variere noe fra selskap til selskap. Når barna kommer opp i 20 år, og begynner på bo borte, må du være spesielt oppmerksom på dette punktet. Det finnes også de som har en enda mer finmasket tilbud avhengig av familiestørrelsen.

Kjøp helårs reiseforsikring

Reiseforsikring kan kjøpes som en helårs forsikring eller som en enkeltforsikring hver gang du er ute og reiser.

Du bør alltid kjøpe en reiseforsikring som gjelder hele året. Prisøkningen fra en korttidsforsikring er svært liten, og du slipper å tenke på forsikringen hver gang du skal reise.

Selv om de fleste kanskje bare foretar én større reise i året, er mange ofte på helgeturer. Her er det viktig at reiseforsikringen passer ditt reisemønster.

Reiseforsikring på jobben

Det kan hende at du allerede har en reiseforsikring fra arbeidsgiver. Da er det heller ikke nødvendig å kjøpe en egen forsikring.

Reiseforsikring og kredittkort

Mange kredittkort har en gratis reise- og avbestillingsforsikring. For at disse skal gjelde må reisen være betalt med kredittkortet. Hvis du er på biltur, må minst halvparten av drivstoffutgiftene være betalt med kortet.

Du må altså være svært påpasselig for at du alltid skal ha en gjeldende reiseforsikring. For de fleste er det best å ha en vanlig helårs reiseforsikring.

I noen tilfeller kan du få dobbel erstatning ved å bruke reiseforsikringen på kredittkortet. Det kan derfor lønnse seg bruke denne som et tillegg.

Les mer om fordeler i kredittkort her.

Ingen tabbeforsikring

En reiseforsikring er ingen kaskoforsikring som skal dekke dine egne «dumheter». Går du for eksempel skikkelig på fylla i Syden og havner i en slåsskamp, kan du miste all erstatning, enten dette gjelder skader eller rettslig ansvar. Heller ikke avbestillingsforsikringen skal dekke tabber. Strekker ikke feriepengene til, eller du simpelthen angrer på at du bestilte ferien, sitter du i saksa. Du kan ikke bruke avbestillingsforsikringen for å rette opp dine egne feil.

Du må være aktsom

Blir tingene dine stjålet, kan du bli nektet erstatning dersom du var uaktsom. Dette gjelder for eksempel hvis du legger fra deg fotoapparatet på bardisken når du går på toalettet. Forsikringsselskapene utviser dog en rimelig grad av skjønn når det gjelder uaktsomhet.

Du må ha gjenstandene på deg, ha dem under tilfredsstillende tilsyn, eller at de blir oppbevart på et innelåst hotellrom.

Alder

Reiseforsikringen kan gjelde opp til en viss alder. dette er ulikt mellom selskapene. Det kan også være prisforskjeller mellom selskapene ved gitte aldersgrenser.

Alarmsentralene

Å få hjelp på skadestedet, og spesielt i utlandet, er en svært viktig del av reiseforsikringen. Når du blir ranet på gaten i Paris, eller kofferten din har havnet på et annet kontinent enn det du befinner deg i, er det viktig at du får hjelp med en gang.

De aller fleste selskapene er tilknyttet SOS International, et par har sin egen.

Ved eksisterende sykdom

Til tross for at du sliter med en sykdom eller skader allerede før du drar på ferie, gjelder reiseforsikringen like fullt for deg. For eksempel hvis du har dårlig rygg. Skulle prolapsene på nytt plage deg, anses dette for å være en akutt forverring av sykdommen, og du har følgelig full rett til erstatning for utgifter til medisinsk behandling. Men er du så dårlig i ryggen at du knapt klarer å stavre deg opp flytrappen, er du nok ikke like «heldig». For du er tross alt selv ansvarlig for ikke å sette deg i situasjoner du med sikkerhet vet vil forverre lidelsen din.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy