Bonussystemet i bilforsikring

De største postene på forsikringsregningen er ansvarsforsikringen og kaskoforsikringen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bilbonusssystemet gir rabatt på både kaskoforsikringen og ansvarsforsikringen. Bonus er en rabatt som blir større med årene så lenge du ikke kræsjer.

Selskapene er her ganske like. Du får ti nye bonuspoeng hvert eneste skadefrie år helt til du når 70 % bonus. Du står på 70 % i fem år, før du rykker opp til 75 %. Etter fem nye år med 75 % bonus, kan du velge om du vil bli stående eller fortsette opp til 80 %. Forskjellen mellom 75 og 80 er bonusnedrykket hvis det skulle smelle.

Startbonus

De fleste av dem stiller også opp med en startbonus for nye forsikringer. I stedet for å begynne på 0 %, får du vanligvis 20 % bonus med en gang. Men det er litt ulik praksis for de helt unge bilistene. Noen av selskapene legger på premien, mens andre har høyere egenandeler.

Bil nummer to

Et annet poeng du må sjekke, er hvilken startbonus du får på bil nummer to. Dette vil typisk gjelde en familie der både mannen og kona kjører bil nummer én, men kun den som forsikringen er registrert på, får opparbeidet bonus.

Når familien kjøper bil nummer to, må man i det tradisjonelle systemet begynne opptjeningen for denne bilen på bunnen igjen. Sjekk selskapene, her varierer det en del og endringer inntreffer.

Tap av bonus

Hvis du får skylden for en skade, mister du, bonus på bilforsikringen din. Det vanlige er at du året etter at skaden inntraff skulle hatt 10 % økning i bonusen, i stedet blir du satt ned med 30 prosent. Forskjellen er 40 prosentpoeng.

Men det er ikke bare det første året etter at du har kræsjet du får dyrere premie. Du drar med deg et tap langt inn i fremtiden. Tenk deg at du står på 50 % bonus. Du kræsjer, og dermed farer du nedover på skalaen. I de fleste selskapene rykker du året etter en smell ned med 30 prosent til 20 prosent bonus. Men dette året skulle du egentlig hatt 60 prosent (fordi du rykker opp 10 prosent i året). Bonustapet første år blir således 40 prosent. Neste år rykker du opp fra 20 til 30, men egentlig skulle du hatt 70 prosent, dermed blir bonustapet år to ganger 40 prosent. Det er summen av alle bonustapene i fremtiden som utgjør det fremtidige bonustapet.

Verdien av bonustapet

Det er interessant å se hvor stor kroneverdien av det fremtidige bonustapet blir. Vi kan forutsette at prisene på bilforsikringene stiger i samme takt som inflasjonen. Med denne forutsetningen er det ikke nødvendig å justere for fremtidig inflasjon.

Vi beregner det fremtidige bonustapet helt frem til du har tatt igjen det du egentlig skulle hatt uten en bonusreduserende skade. Det vil si helt til du når toppen av bonusskalaen. Så lenge vil du nemlig slite med skaden.

Forsikringsselskapene regner oftest det fremtidige bonustapet kun til du er tilbake på bonustrinnet du forlot. Ved å følge dette prinsippet blir det fremtidige bonustapet kunstig lavt. Og det fører til at du i for mange tilfeller vil bruke forsikringen, hvilket er unødvendig dyrt. Valget du gjør om å bruke forsikringen eller ikke, påvirker nemlig forsikringspremien din helt frem til du har nådd toppen av bonusskalaen.

Valg av toppbonus

Enkelte selskaper opererer med 80 prosent som øverste bonussats. Du kan velge om du etter fem år med 75 prosent skal fortsette på 75 % eller ta i mot 80 % bonus. Det beste er å fortsette med 75 prosent. Velger du å stå på 75 prosent, rykker du ned til 75 prosent med ett års opptjening hvis det inntreffer en skade. Med 80 prosent bonus, er nedrykket mye større. Den økte rabatten på 5 prosent i året er ikke verdt risikoen ved at det blir mye dyrere hvis du er uheldig og kræsjer.

Dette koster det deg

Tabellen under viser deg hva det koster å bruke forsikringen i ditt forsikringsselskap. Naturlig nok er det dyrere å bruke forsikringen jo lenger ned du er på skalaen. Kunder med 40 prosent bonus og lavere skal kræsje for svært mange penger før det lønner seg å bruke forsikringen.

Fra og med 70 prosent og oppover snur situasjonen seg. Der er det ofte slik at du bør benytte forsikringen etter en smell.

%-bonus før skadeFremtidig tap
0 %475 %
10 %320 %
20 %280 %
30 %240 %
40 %200 %
50 %160 %
60 %120 %
70 % 1.år80 %
70 % 2.år85 %
70 % 3.år90 %
70 % 4.år95 %
70 % 5.år100 %
75 % 1.år40 %
75 % 2.år40 %
75 % 3.år40 %
75 % 4.år40 %
75 % 5 år40 %
75 % 6.år0 %
80 %75 %


Eksempel:

Du har 50 % bonus. Grunnpremien er 20.000 før bonus beregnes, og du har en egenandel på 5.000 kroner. En dag er du uheldig og smeller inn i en lyktestolpe. Skaden takseres til 17.000 kroner. Det virkelige bonustapet er hele 160 prosent. Det fremtidige bonustapet blir da 20.000 x 160/100 32.000 kroner. Bilforsikringspremien din vil altså øke med 32.000 kroner i årene som kommer. Legger vi til egenandelen, blir summen 37.000. Dette er 20.000 kroner mer enn taksten av skaden. Du bør derfor betale skaden av egen lomme.

Hvis bonusen din er på 75 prosent blir den fremtidige økningen i bilforsikringen bare 8.000 kroner. I dette tilfellet lønner det seg å la forsikringen betale for skaden.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy