FN-resolusjon vedtatt uten full støtte fra USA

USAs utenriksminister Condoleezza Rice i samtale med utenriksministerne fra Frankrike og Libanon. Foto: Scanpix
USAs utenriksminister Condoleezza Rice i samtale med utenriksministerne fra Frankrike og Libanon. Foto: Scanpix

<pEn resolusjon om våpenhvile på Gazastripen er vedtatt i FNs sikkerhetsråd. USA stilte seg imidlertid ikke helhjertet bak resolusjonen og avsto derfor fra å stemme.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mer om resolusjonen

* Vedtatt med 14 stemmer. USA avsto fra å stemme.


* Krever en umiddelbar, varig og overholdt våpenhvile som skal lede til full israelsk tilbaketrekning fra Gazastripen.


* Krever full og uhindret distribusjon av humanitær hjelp, inkludert mat, drivstoff og medisiner til Gazastripen.


* Støtter åpning av humanitære korridorer og andre tiltak for å få levert nødhjelp til Gazastripen.


* Ber FNs medlemsland støtte den internasjonale innsatsen for å lette den humanitære og økonomiske situasjonen på Gazastripen.


* Fordømmer alle former for vold og fiendtligheter rettet mot sivile, så vel som terrorhandlinger.


* Støtter det egyptiske fredsinitiativet og andre internasjonale bestrebelser på å få på plass en våpenhvile.


* Ber medlemslandene bidra til en varig våpenhvile på Gazastripen ved blant annet å intensivere arbeidet med å hindre tilførselen av våpen og ammunisjon, så vel som å sørge for at grenseovergangene blir gjenåpnet.


* Oppmuntrer til intern forsoning blant palestinerne.


* Ber partene og det internasjonale samfunnet om å arbeide for en omfattende fredsavtale basert på visjonen om en region med to demokratiske stater, Israel og Palestina, som sammen lever side om side i fred med sikre og anerkjente grenser. (©NTB)

De 14 andre medlemslandene i Sikkerhetsrådet stemte for resolusjonen som krever en umiddelbar stans i krigshandlingene på Gazastripen og deretter full israelsk tilbaketrekning fra området.

Det ble enighet om et resolusjonsforslag torsdag ettermiddag, men det var lenge usikkert om en avstemning ville bli gjennomført samme dag ettersom flere vestlige land uttrykte ønske om å vente til fredag.

USA avventer mekling

USA var det eneste landet som ikke stemte for resolusjonen, men gikk likevel langt i å stille seg bak den.

– Årsaken til at vi avsto fra å stemme er at vi ønsker å se utfallet av meklingsforsøkene til Egypts president Hosni Mubarak, forklarte utenriksminister Condoleezza Rice etter avstemningen.

Mubarak har samlet representanter for Israel, Hamas og den palestinske selvstyremyndigheten til samtaler i Kairo. Hvordan samtalene går, er foreløpig uklart.

Rice sa at USA i utgangspunktet støtter opp om innholdet i resolusjonen, men gikk deretter lengre enn resolusjonen i å legge skylden for konflikten på Hamas.

Håp om fredsavtale

Enkelte analytikere påpeker imidlertid at selv om USA uttrykker støtte til resolusjonen, så vil Israel trolig legge mindre vekt på den i og med at landets nærmeste allierte avsto fra å stemme.

I tillegg til våpenhvile og påfølgende israelsk retrett, blir det i resolusjonen også fremsatt krav om full og uhindret distribusjon av humanitær hjelp på Gazastripen, inkludert mat, drivstoff og medisiner.

Behovet for å stanse våpentilførselen til Gazastripen blir også understreket, samtidig som det uttrykkes håp om at en våpenhvile kan føre til reelle fredsforhandlinger og en endelig tostatsløsning.

Ønsket ikke resolusjon

Utenriksministrene fra Frankrike, Storbritannia og USA har de fire siste dagene vært i forhandlinger med utenriksministrene fra flere arabiske land og lederen i Den arabiske liga om hvordan rådet skal gripe saken an.

De vestlige landene ønsket i utgangspunktet en uttalelse om konflikten, som ikke veier like tungt som en resolusjon, noe de arabiske landene arbeidet for.

Tidligere torsdag la Frankrike, Storbritannia og USA fram et utkast til FN-resolusjon om Gazastripen for de arabiske landene. Utkastet var en revidert versjon av et forslag som de arabiske landene først la fram. (©NTB)

Personvernpolicy