Drøfter arktiske dilemma i Tromsø

Reinholdt Fieler og Salve Dahle byr på internasjonale toppforskere, beslutningstakere og politikere når de 18. – 23. januar inviterer til den tredje Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø.{nl}Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / SCANPIX.
Reinholdt Fieler og Salve Dahle byr på internasjonale toppforskere, beslutningstakere og politikere når de 18. – 23. januar inviterer til den tredje Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø.{nl}Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / SCANPIX.

<pEU, Russland og USA står hver for seg overfor store dilemmaer i sin tilnærming til Arktis. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tromsø (NTB-Jan-Morten Bjørnbakk): Problemstillingene legges på bordet under den internasjonale konferansen Arctic Frontiers i Tromsø i slutten av måneden.

Det er tredje gang Arctic Frontiers arrangeres. Konferansen er på god vei til å bli en av de viktigste møteplassene for toppforskere, politikere og beslutningstakere i de sentrale arktiske landene.

Kappløp«The Age of the Arctic» er satt som hovedtema for årets konferanse, og er et begrep hentet fra den amerikanske professoren Oran Young.

Han spådde i 1986 at interessen for, utnyttelsen av og konflikten rundt Arktis ville intensiveres. Young så for seg økende politiske, sosioøkonomiske og militære konflikter knyttet til utnyttelsen av ressursene i Arktis.

- Under Arctic Frontiers legges disse utfordringene på bordet, men ønsker å belyse dette på en annen måte enn Oran Yongs beskrivelse av nordpolområdet som et slags ingenmannsland der den sterkestes rett gjelder, sier Salve Dahle og Reinhold Fieler som er leder for styringskomiteen og konferanseleder for Arctic Frontiers.

Oran Young er en av innlederne på den fire dager lange konferansen som arrangeres 18.-23. januar.

I løpet av disse dagene vil alle de store aktørene presentere sine arktiske strategier - og dilemmaer.

Vern eller ressursutnytting

EU-kommissær Joe Borg har av Europaparlamentet fått ansvaret for utformingen av unionens Arktiske politikk.

I november la kommisjonen fram sin melding om Arktis der EU-landene melder seg på i ønsket om å utnytte ressursene i Arktis, og har beveget seg vekk fra en sterkere vernepreget holdning.

- Vi finner det utrolig givende at Borg kommer til Tromsø for å kommunisere EUs arktiske strategi til folk som bor i arktiske strøk, sier Reinholdt Fieler.

Energidilemma

Om EUs dilemma har vært vern eller utnytting av ressurser, står stormaktene USA og Russland overfor egne store dilemma i nord.

USA har på mange måter vært fraværende i arktiske spørsmål.

- Men når en firedel av USAs energiressurser produseres i eget territorium, er det interessant å høre hvilken strategi landet har for å sikre seg ressurser framover på eget territorium, i tidligere lukkede områder utenfor Alaska, eller hos andre land, sier Salve Dahle.

I den politiske delen av konferansen skal en av toppbyråkratene i det amerikanske energidepartementet, James A. Slutz, innlede om det amerikanske energifokuset i Arktis.

Norske og amerikanske toppforskere skal i tillegg møtes under fagkonferansen for å diskutere hva som skal bli den prioriterte forskningen innen petroleumsindustrien.

- Dette møtet vil gi en god pekepinn på hva som kan komme av norsk-amerikansk forsknings- og utviklingssamarbeid på petroleumsområdet. Det vil komme store forskningsprosjekter ut fra dette, sier Salve Dahle.

Råvarekollaps

Under konferansen vil arrangørene også belyse Russlands store dilemma. På bare 10 år har Russland beveget seg fra konkurs til å bli en av verdens store kreditornasjoner.

- Inntektene kommer nesten utelukkende fra naturressurser. Nå faller råvareprisene og den russiske pengebingen tømmes raskt. Hvordan vil russerne møte denne situasjonen, spør Salve Dahle.

På Arctic Frontiers vil både viseminister Sergej Dnonskoj i det mektige naturressursministeriet og Herve Madeo som er visepresident i utbyggingsselskapet som skal bygge ut Stockman-feltet i Barentshavet gi kvalifiserte svar.

Personvernpolicy