Eie eller leie

Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les mer om leie eller eie

Når du skal kjøpe og senere selge en bolig pådrar du deg en del transaksjonskostnader. Det tar en viss tid før du tjener inn dette i form av forventet verdistigning på boligen.

Dette beregner kalkulatoren

Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å kjøpe fremfor å leie hvert år i 10 år fremover (regnet i dagens kroneverdi).

Den regner altså ut merverdien ved å kjøpe hvis du selger igjen etter ett, to, tre.. år. Er tallet negativt er det gunstigere å leie. Med det vi kan kalle nøkterne forutsetninger går det gjerne i null etter to år.

Kalkulatorforklaring

Se også «Sammenligning av eie og leie». Der tas det utgangspunkt i de forhåndsinnlagte tallene i denne kalkulatoren.

Kjøpesum er det du kjøper boligen for. Årlig verdistigning på bolig er den langsiktige forventede verdistigningen på boligen. Det er grunn til å forvente at boligprisene, på lang sikt, minst vil stige like mye som dette. Leiekostnad er månedlig leiekostnad for tilsvarende bolig. Rentekostnad/tapt renteinntekt er den rentekostnaden du har på lån/innskudd. Her skal du legge inn den langsiktige forventningen. Den må vi regne med er høyere enn dagens rente.

Kjøpsomkostninger
Her legger du inn eventuell dokumentavgift. I tillegg legger du inn andre kostnader i forbindelse med kjøpet. Du skal ikke legge inn eventuelle flytteutgifter fordi det får du enten du leier eller eier. Det er ekstra utgifter når du kjøper som skal legges inn her. Du skal heller ikke legge inn kostnader til oppussing og vedlikehold. Denne kostnaden skal gjenspeiles i prisen på boligen ved at budene tar hensyn til denne kostnaden.

Løpende utgifter per år
I en enebolig må du legge inn kostnader til vedlikehold for å holde boligen i samme stand. Ikke legg inn påkostninger som øker boligens verdi. I tillegg får du utgifter til kommunale avgifter, forsikring og evt eiendomsskatt.

Salgskostnader
Skal du selge via eiendomsmegler, må du legge inn meglerhonorar og kostnader til annonsering av boligen ol.

Nåverdi
Siden dette er tidsrekker blir tallene for totalkostnader gjort om til nåverdier, det vil si 2011-kroner. Inflasjonen har ganske så stor beydnig for resultat. Dette kan du lett sammenligne ved å sette inflasjonen til null, istedet for den forhåndsinnlagte på 2,5 prosent.

Kjøpesum
Årlig verdistigning på bolig
Rentekostnad lån/tapt renteinntekt
Kjøpsomkostninger:
- Dokumentavgift
- Diverse andre kostnader
Løpende utgifter per år:
- Fellesutgifter/kommunale avgifter
- Nødvendig vedlikehold
- Forsikring innbo og evt bygning
- Eiendomsskatt
Salgskostnader:
- Meglerhonorar
- Annonsekostnader
Vekst i leieutgiftene
Inflasjon
Leiekost per mnd for tilsvarende bolig
Leien er da i prosent av kjøpesum:
Gevinst
Totalkostnad ved eie og leieLeieEieved å eie
Totalt etter 1 år
Totalt etter 2 år
Totalt etter 3 år
Totalt etter 4 år
Totalt etter 5 år
Totalt etter 6 år
Totalt etter 7 år
Totalt etter 8 år
Totalt etter 9 år
Totalt etter 10 år
Utvikling i boligpriser og leiepriser
Bolig-Eie-Leie-
Årpriskostnadpris
År 1
År 2
År 3
År 4
År 5
År 6
År 7
År 8
År 9
År 10


Kalkulatoren er utviklet av Smarte Penger.

Personvernpolicy