Årsavgift bil

Dette er reglene for betaling av årsavgift på bil.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Andre tilhørende kapitler

Bilavgifter

Engangsavgifter på bil

Omregistreringsavgift på bil

Drivstoffavgifter

SE OGSÅ:
Om årsavgiften
Informasjon fra Tolldirektoratet om årsavgift på bil.

Årsavgiften skal betales for perioden 1.1. til 31.12. Den må betales innen 20. mars for alle avgiftspliktige motorkjøretøy registrert i motorvognregisteret per 1. januar.

Det er den registrerte eieren per 1. januar som er ansvarlig for at avgiften blir betalt.

For å slippe avgiften må bilen avskiltes før nyttår. Hvis bilen avskiltes i løpet av året får det ingen betydning for størrelsen på årsavgiften.

Hvis bilen registreres etter 30. juni, er det halv årsavgift.

Vraking

Hvis bilen leveres inn for vraking innen 21. mars fritas for avgift.

Hvis bilen leveres inn for vraking innen 1. juli, gir dette halv årsavgift.

Det er et krav om at bilen leveres for vraking til godkjent oppsamlingsplass for bilvrak eller

Stjålet bil

Hvis bilen har vært stjålet i mer enn 30 dager får du fradrag i årsavgiften. Denne gis forholdsmessig i forhold til året. Har den vært borte i 2 måneder, vil du få tilbake 1/6-del av avgiften.

Dette er årsavgiften

Årsavgiften differensieres etter type. Blant annet har dieseldrevne biler uten partikkelfilter 475 kroner høyere årsavgift enn andre personbiler.

Hvis avgiften betales for sent, koster det 250 kroner ekstra.

Slik er avgiftene:

Type kjøretøySats i 2010Sats i 2011Sats i 2012
a) personbiler, varebiler, campingbiler, busser, kombinerte biler, lastebiler, samt trekkbiler med tillatt totalvekt fra og med 3500 kg.2.795 kroner2.840 kroner2.885 kroner
b) dieseldrevne motorvogner som nevnt i bokstav a) som ikke har fabrikkmontert partikkelfilter.3.245 kroner3.305 kroner3.360 kroner
c) årsprøvekjennemerker for motorvogner2.795 kroner2.840 kroner2.885 kroner
d) campingtilhengere med egenvekt over 350 kg1.045 kroner1.065 kroner1.080 kroner
e) motorsykler; trehjuls, lette, mellomtunge og tunge1.705 kroner1.735 kroner1.765 kroner
f).
1. Motorvogner som er registrert på innehaver av løyve etter § 9 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy som drosje (ikke reserve- eller erstatningsdrosje) eller for transport av funksjonshemmede,390 kroner400 kroner405 kroner
2. motorvogner som er registrert på innehaver av løyve etter § 6 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy, eller som er utleid på kontrakt med varighet på ett år eller mer mellom innehaver av slikt løyve og selskap i samme k
3. motorvogner som er godkjent og registrert som ambulanse eller som er registrert som begravelseskjøretøy på begravelsesbyrå og lignende,
4. motorkjøretøy som er registrert på kjennemerker med lysegule typer på sort bunn,
5. motorvogner som bare bruker elektrisitet til fremdrift, herunder motorvogner hvor elektrisiteten er produsert i brenselceller,
6. motorredskap,
7. beltekjøretøy,
8. trekkbiler som ikke faller inn under nr. 1,
9. mopeder,
10. traktorer,
11. motorvogner som er 30 år eller eldre

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy