Engangsavgifter på bil

Alle nye biler blir belastet med engangsavgifter.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Størrelsen på avgiften avhenger av hvilken kjøretøysgruppe bilen er plassert i.

Disse kjøretøyene får engangsavgiftene beregnet på samme måte. I avgiftsgruppe A har vi blant annet personbiler. Disse har de høyeste avgiftene.

Gruppene fra B til J får avgiften beregnet i prosent av denne avgiften. Gruppe E til I har egne satser.

GruppeAvgiftType kjøretøy
Gruppe A100%Personbiler, varebiler klasse 1, busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser.
Gruppe B22%Varebiler klasse 2, lastebiler med tillatt totalvekt mindre enn 7.501 kg, og godsrom med lengde under 300 cm og bredde under 190 cm.
Gruppe C22%Campingbiler
Gruppe H40%Drosjer
Gruppe J40%Busser under 6 meter, med inntil 17 seteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen.
Gruppe D*Utgått
Gruppe EBeltebiler
Gruppe FMotorsykler
Gruppe GBeltemotorsykler
Gruppe IAvgiftspliktige vogner som er 30 år eller eldre

Avgiftskomponentene

Avgiften skal beregnes etter tre komponenter. Dette er:

  • Vektavgift
  • Motoreffektavgift
  • Co2-avgift.

Det er en del kjøretøy der det ikke oppgis CO2-utslipp, eller det er uegnet. Det gjelder for vare- og lastebiler, der avgiften skal beregnes etter slagvolumet. I tillegg må slagvolumet brukes på en del kjøretøy som ikke er produsert for det europeiske markedet, siden CO2-utslippet ikke er målt på samme måte.

I venstrekolonnen i tabellen under har vi satt opp satsene som gjelder for engangsavgiftene.

Hvis det ikke skal beregnes avgift av co2-utslipp, skal slagvolumet benyttes. Da er satsene avhengig av om drivstoffet er bensin eller noe annet. Satsene er progressive, alle satsene øker etter hvert som verdiene øker.

I høyrekolonnen har vi tatt med en del eksempler på hvor mye avgiften blir. For eksempel vil en bil som veier 1.300 kg få en vektavgift på 54.485 kroner. En motoreffekt på 110 kw vil gi en avgift på 25.775 kroner. Slipper bilen co2 på 160 gram per km gir dette en avgift på 37.680 kroner.

EngangsavgiftAvgiftseksempler
Vektavgift, kr/kgVektavgiftKr
0-1150 kg36,891000 kg36 890
1151-1400 kg80,411300 kg54 485
1401-1500 kg160,841450 kg70 568
over 1500 kg187,061600 kg97 316
Motoreffektavgift, kr/kWMotoreffekt
0-65 kw (88,433HK)070 kw (95 hk)1 575
66-90 kw (34,013 hk)31590 kw (123 hk)7 875
91-130 kw (54,42 hk)895110 kw (150 hk)25 775
ovre130 kw2220140 kw (190 hk)65 875
CO2-avgift, kr/(g/km)co2
0-110 g/km0,00110 g/km-3 750
111-130 g738130 g/km15 000
131-170 g744160 g/km37 680
171-240 g1735190 g(km80 500
Over 240 g2784220 g(km133 390
fradrag mellom 50-115 g750
fradrag under 50 g850
Slagvolumavgift (Bensin), kr/cm3Slagvolumavgift bensin
0-1150 cm314,331100 cm315 763
1151-1750 cm347,721500 cm333 182
1751-2150 cm3112,012000 cm373 114
over 2150 cm3120,822500 cm3132 203
Slagvolumavgift (Annet drivstoff), kr/cm3Slagvolumavgift diesel
0-1150 cm310,981100 cm312 078
1151-1750 cm338,971500 cm326 267
1751-2150 cm391,432000 cm358 867
over 2150 cm395,112500 cm3105 870

Hvis bilen har et utslipp på under 116 gram per kilometer, gis det et fradrag på 620 kroner per gram i utslippsomådet 50 til 115 gram. Slipper bilen ut mindre enn dette er fradraget 738 korner per gram.

Merverdiavgift

Merverdiavgiften skal betales med 25 % av taxfree prisen. Denne skal inkludere utgifter til forsikring og frakt for å få den til grensen.

Engangsavgiftene blir altså ikke belagt med merverdiavgift. Koster en bil 500.000 kroner vil derfor ikke merrverdiavgiften være 100.000 kroner. Hvis engangsavgiftene utgjør 200.000 kroner av totalprisen, blir merverdiavgiften 25 % av 300.000 kroner, det vil si 75.000 kroner.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy