Hvor er det tryggest å kjøpe bruktbil?

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bruktbiler selges av merkeforhandlere, bilforretninger, privat eller på auksjon. Det sier seg kanskje selv hva som er tryggest, men det kan være greit å vite hva det innebærer at du kjøper bil av de forskjellige.

Markevareforhandleren

Kjøp hos en nybilforhandler med bruktbilavdeling er som hovedregel det absolutt tryggeste. De er i de aller fleste tilfellene seriøse, og har sitt rykte å tenke på. I tillegg får du god informasjon om bilen, blant annet gjennom forhandlerens egen tilstandsrapport.

Slike forhandlere er som oftest medlem i Norges Bilbransjeforbund og bruker deres tilstandsrapport. Denne er utarbeidet i samarbeid med Forbrukerrådet. Sjekk at denne er skikkelig utfylt. Selgeren står da ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Tilstandsrapporten blir dermed et viktig dokument som du kan bruke dersom det skulle oppstå problemer.

En annen fordel er at bilen høyst sannsynlig er gjennomgått med lupe og at feil og mangler er utbedret. Da slipper du å tenke på det etter at du har kjøpt bilen. Dessuten har merkevareforhandlerne et godt datasystem der hele bilens livsløp er registrert.

Hvilke eiere den har hatt, hvilke reparasjoner den har gjennomgått, og om den har vært innblandet i kollisjoner. Å vite om bilen har vært firmabil, leasingbil eller eid av en privatperson er viktig for å vurdere om den er behandlet pent eller dårlig.

Seriøse forhandlere gir som regel gode bruktbilgarantier, og de er mer lydhøre for klager som du måtte ha. Ulempen ved å velge en slik forhandler er at bilen som oftest blir dyrere. Men for den vanlige mann som ikke er spesielt bilkyndig, er vårt råd at du går til en slik forretning. Det du må betale ekstra, kan fort lønne seg hvis du unngår å gjøre et dårlig kjøp.

Bruktbilforretning

Dersom du vurderer å kjøpe bilen hos en vanlig bruktbilforretning, blir usikkerheten straks større. For det første er det flere useriøse aktører, og det er ikke alltid like enkelt å fastslå hvilken forhandler som er seriøs. For det andre er ofte opplysningene om bilen mer mangelfulle og tilstandsrapportene bør du ikke blindt stole på. Skaff deg en egen, nøytral sjekk, for eksempel hos NAF. Da vet du mer om bilen og kan vurdere om du i det hele tatt skal kjøpe den.

Bruktbilselgere er dessuten mindre villige til å rette på eventuelle feil og mangler. Bilen kan se fin ut, men hva skjuler seg under lakken?

En tredje risiko er at konkurshyppigheten tradisjonelt har vært større hos bruktbilforretningene enn hos merkevareforhandlerne. Har du betalt bilen og ikke fått den, vil en eventuell konkurs kunne få fatale følger for deg.

Bruktbilforretninger opererer ofte i et annet marked enn merkevareforhandlere. Merkevareforhandlere kvier seg for å motta gamle biler fra kundene som kjøper nye eller nesten nye biler. Disse bilene er vanskeligere å selge for merkevareforhandlerne. Kundene kommer til en merkevareforhandler for å kjøpe nye eller relativt nye biler. Biler som er av en litt eldre årgang blir derfor i større grad omsatt hos en bruktbilforretning. Bruktbilforretningene er derfor nyttige steder å lete for deg som er på utkikk etter eldre, men brukbare biler i de lavere prisklassene.

Privat kjøp

Ved et privat kjøp er du overlatt til deg selv. De fleste bilsaker hos Forbrukerrådet er krangler mellom privatpersoner. Det betyr at du bør være ekstra forsiktig.

Det første du bør tenke på er å skaffe deg en egen tilstandsrapport. Hvis du ikke er spesielt bilkyndig selv, er dette et ufravikelig krav ved privat kjøp. Men uansett om du har greie på bil eller ikke, er det greit å kunne legge tilstandsrapporten på bordet ved eventuelle uenigheter senere.

Også bilprisen er meget usikker. Her kan du både gjøre et kupp og brenne deg skikkelig. Før du går inn i forhandlinger om prisen, bør du sjekke hva som er den vanlige listeprisen for den aktuelle bilen. Da vet du mer om hvilket prisnivå du bør legge deg på.

Det er dessuten mer papirarbeid og usikkerhet rundt selve transaksjonen hvis du kjøper privat. Du og selger må selv levere inn salgsoppgaver for å omregistrere bilen. Men generelt vil det være slik at en bil solgt privat koster mindre enn samme bil solgt hos forhandler. Forhandleren skal jo ha fortjeneste. For at dette skal være tilrådelig, bør du vite mye om bil. Husk å sjekke eventuelle heftelser og få disse slettet.

Auksjon

Her gjelder det å trå ytterst varsomt. Særlig gjelder dette hvis du ikke har særlig greie på bil. Prisene er ofte ikke så lave som du kan få inntrykk av. Dessuten er rettighetene dine begrenset.

Auksjonskjøp betyr at du i større grad enn ellers overtar risikoen for feil og mangler. Det blir meget vanskelig å påpeke mangler senere, som du kanskje burde sett tidligere. Retrettmulighetene er i realiteten meget små.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy