Engangsavgifter bruktimport

<pSlik regner du ut hvilke avgifter en bruktimportert bil blir belastet med i 2012.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også

Avgifter ved bruktbilimport
Les mer om dette temaet.

Bilkalkulatorer
Her finner du alle bilkalkulatorene på ABC Penger.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på ABC Penger.

Tollvesenet:

Alternativt bruksfradrag.
Les mer om det alternative bruksfradraget på tollvesenets nettsider.

Kalkulator: Alternativ bruksfradrag
Tollvesenets kalkulator for beregning av dette.

Det er mange komponenter som avgjør hvor mye avgifter du må betale for bilen.

Avgiftselementet basert på slagvolum ble fra 1. januar 2007 erstattet av et avgiftselement basert på CO2-utslipp for en del kjøretøy. Det er kjøretøy som registreres med CO2-utslipp, og som plikter å legge fram dokumentasjon for CO2- utslipp ved første gangs registrering, som får avgiften beregnet etter denne modellen.

Les mer om beregning av engangsavgiftene og aldersfradraget her.

Beregning med CO2-avgift

I praksis gjelder dette personbiler (og drosjer) med tillatt totalvekt til og med 2,5 tonn som er registrert første gang etter 1. januar 2001. For personbiler med tillatt totalvekt over 2,5 tonn må kjøretøyet være registrert etter 1. januar 2002 for å kunne bli avgiftsberegnet etter den nye ordningen. Også varebiler er oppdelt etter vekt og registreringsdato i forhold til den nye avgiftsberegningen. Varebiler med egenvekt til og med 1.205 kilo må være registrert etter 1. januar 2006, mens varebiler med egenvekt over 1.205 kilo først blir beregnet etter ny ordning etter 1. januar 2008.

Beregning med slagvolum

Engangsavgiften vil fortsatt bli beregnet med elementet slagvolum for en del kjøretøy. Dette gjelder særlig brukte kjøretøy, men også noen nye kjøretøy uten europeisk typegodkjenning. Ved avgiftsberegningen skal det da skilles mellom bensindrevne kjøretøy og de som benytter annet drivstoff

Beregning av innpris
Bilens pris fra utlandet skal være inkludert transportkostnader. Kjøper du en bil for 100.000 kroner, og transport- og forsikringskostnaden er på 3.000 kroner, er tollprisen 103.000 kroner. Hvilken valutakurs du skal benytte finner du på toll.no.

Aldersfradrag på bruktbiler
Når du importerer en bil vil den ofte ikke være ny. Da kommer aldersfradraget på avgiftene inn i bildet. Denne trer inn allerede fra når bilen er 1 måned og én dag, da reduseres avgiftene med 2 %. Fradraget øker med bilens alder.

Alternative regler
Du kan velge å bruke alternative regler for å beregne avgiften. Dette kan du gjøre i nederste del av kalkulatoren. Les mer om dette her.

Bilens pris fra utlandet
Bilens egenvekt (i kg)
Bilens motoreffekt (velg kw eller hk)
Skal det beregnes avgift av CO2-utslipp?
CO2-utslipp (gram per km)
NOX-utslipp (mg per km)
Bilens slagvolum (cm3)
Biltype
Drivstoff
Bilens alder
Avgiftsberegning:
Mva
Vektavgift
Motoreffektavgift
CO2-avgift
NOX-avgift
Slagvolumavgift
Bruksfradrag
Vrakpant
Sum engangsavgifter:
Sum avgifter inkludert mva
Bilpris inkludert avgifter
Avgiftsandel av bilpris
Hvis du skal regne etter alternative regler:
Årstallet bilen var registrert
Bilens pris som ny i Norge
Gjeldende bruktbilpris
Kilometerstand på bruktbil
Gjennomsnittlig kilometerstand
Justering av bruktpris
Justert av bruktpris for kjørte kilometer
Inflasjonsberegnet nypris
Forholdstall
Engangsavgift for nytt kjøretøy
Engangsavgift justert med forholdstall
Sum avgifter ink mva
Bilpris ink avgifter

Kalkulatorforklaring

Merverdiavgiften er 25 % av importprisen (tollverdien). Transport- og forsikringskostnader skal legges til importverdien.

Engangsavgiftene består av tre elementer:

    1. vektavgift
    2. motoreffektavgift
    3. co2-avgift, eventuelt slagvolumavgift

Avgiften er delt inn i en rekke klasser avhengig av hva slags transportmiddel det dreier seg om. Her tar vi med avgiftene på personbilene.

Vektavgiftsgrunnlaget er den egenvekt som er fastsatt i forbindelse med motorvognens typegodkjenning, med eventuelt tillegg av ekstrautstyr.

Motoreffektavgiften er basert på motoreffekten som fremkommer av de tekniske data som skal fastsettes i forbindelse med motorvognens typegodkjenning, og/eller skal fremkomme i motorvognens norske vognkort.

CO2-avgiften er basert på CO2-utslipp målt etter en spesiell testsyklus. Den vil fremkomme av de tekniske data som skal fastsettes i forbindelse med motorvognens typegodkjenning, og/eller skal fremkomme i motorvognens bilens norske vognkort.

Slagvolumavgiften er basert på slagvolumet som fremkommer av de tekniske data som skal fastsettes i forbindelse med motorvognens typegodkjenning og/eller skal fremkomme i motorvognens norske vognkort.

Kalkulatoren er utviklet av Smarte Penger.

Personvernpolicy