Engangsavgifter nye biler

<pRegn ut hvilke engangsavgifter som nye personbiler blir belastet med i 2012.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også

Bilavgifter
Les mer om bilavgifter.

Bilavgifter ved bruktbilimport
Beregn hvilke avgifter en bruktimportert bil blir belastet med. Avgiftene henger sammen med importprisen, alder, vekt, co2-utslipp (eventuelt slagvolumet).

Drivstoffavgifter
Kalkulatoren beregner hvor mye avgiftene utgjør på bensin og diesel.

Bilkalkulatorer
Her finner du alle bilkalkulatorene på ABC Penger.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på ABC Penger.

FRA TOLLVESENET:
Innførsel av kjøretøy
Kalkulatoren beregner hvor mye det vil koste i engangsavgift ved registrering og merverdiavgift (for innførselen).

Beregning etter co2-avgift
Bestemmelser om hvilke biler som skal ha avgifter beregnet etter co2-utslipp.

ANDRE TILSVARENDE KALKULATORER:

Kalkulator fra Aftenposten

Kalkulator fra Bilnorge

Kalkulator fra Din Side

Kalkulator fra Dine Penger

Hvis du vil se å avgiftene når bilen er brukt, se kalkulatoren «Bilavgifter ved bruktbilimport».

Beregning av engangsavgifter blir i utgangspunktet regnet på grunnlag av bilenes vekt, motoreffekt, co2 utslipp, og NOx-utslipp.

Det er en del kjøretøy der det ikke oppgis CO2-utslipp, eller det er uegnet. Det gjelder for for vare- og lastebiler, der avgiften skal beregnes etter slagvolumet. I tillegg må slagvolumet brukes på en del kjøretøy som ikke er produsert for det europeiske markedet, siden CO2-utslippet ikke er målt på samme måte.

Bruk av kalkulatoren

Merverdiavgiften regnes av bilens fulle prisfratrukket engangsavgiftene. Disse blir beregnet via de tekniske spesifikasjonene som du legger inn.

Avgiften er delt inn i en rekke klasser avhengig av hva slags transportmiddel det dreier seg om. Dette velger du under biltype. De andre biltypene belastes med en viss prosentandel av avgiftene personbilene blir belastet med.

Type drivstoff har bare betydning når avgiftene skal beregnes etter slagvolumet i stedet for co2-utslipp.

Avgift på NOx-utslipp er nytt av året.

Nederst i kalkulatoren ser du de totale engangsavgiftene, og merverdiavgiften. I tillegg regnes det ut hvor stor prosentandel bilavgiftene har av bilens pris.

Fordeling av årlige utgifter

Ved å legge inn hvor lenge du tror du vil eie bilen, og hvor mye bilen faller i verdi kan du beregne hva du betaler i avgifter per år. Siden bruktprisene avhenger av avgiftsnivået, er det korrekt å regne inn årlige avgifter i takt med verdifallet på bil. Faller bilen i verdi med 40 % på tre år, skal de årlige avgiftene ut fra dette være 13,33 % av de fulle avgiftene.

Bilens fulle pris
Bilens egenvekt (i kg)
Bilens motoreffekt (velg kw eller hk)
Skal det beregnes avgift av CO2-utslipp?
CO2-utslipp (gram per km)
NOX-utslipp ( mg per km )
Bilens slagvolum (cm3)
Biltype
Drivstoff
For årlig fordeling av avgiftene:
Antall år du skal eie bilen
Verdifall i denne perioden:
Avgiftsberegning:TotaltPer år
MVA
Vektavgift
Motoreffektavgift
CO2-avgift
NOX-avgift
Slagvolumavgift
Vrakpant
Sum engangsavgifter:
Sum avgifter inkludert mva
Engangsavgifters andel bilpris
Avgiftsandel av bilpris

Kalkulatoren er utviklet av Smarte Penger.