Gaver og forskudd på arv

Du har full rett til å bort gaver til hvem du vil så lenge du lever.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les mer om arveplanlegging

Hvis du ønsker å gi alt til ett av barna, eller til naboen, har du full anledning til det. Kravet er at du er ved dine fulle fem.

Gaven kan være arveavgiftspliktig

Gaven du får kan være arveavgiftspliktig. Gaver som er arveavgiftpliktige behandles skattemessig som annen arv. Det må sendes et eget skjema («melding om gave») til arveavgiftsmyndighetene. Dette er vanligvis skattefogden eller lensmannen. Skjemaet er grunnlaget for arveavgiftsberegningen.

Gaver er arveavgiftspliktige hvis du er arving etter loven eller i testamentet. Får du en gave av naboen er den arveavgiftsfri, så lenge du ikke står i testamentet.

Du kan gi bort en halv G til hver av arvingene hvert år. Dette gjelder for hver av foreldrene. Les mer i « Årlig fribeløp for gaver».

Forskudd på arv?

Det kan også bestemmes at gaven skal være forskudd på arv. Da må det i så fall uttrykkelig gå frem for mottageren at hans arv på arvetidspunktet blir avkortet.

Det kan være visse skattemessige forskjeller mellom arv og gave som er viktig.

På alders- og sykehjem kan det tas inntil 85 % av inntekten. Dette gjelder også finansinntekter, som renter og utbytte. I denne sammenhengen kan det være fornuftig å dele ut forskudd på arv på midler som gir slike inntekter.

Fast eiendom kan overføres med en livsvarig bruks,- eller borett. Dette reduserer arveavgiftsgrunnlaget med en beregnet verdi av den evigvarende boretten.

Det kan gi deg et direkte tap å sette arveavgiftsgrunnlaget for lavt. Det er først og fremst fast eiendom og ikke- børsnoterte aksjer dette er aktuelt for. Pass deg for situasjonene som gir deg 28 % skatt på gevinsten. Gevinsten er altså salgssummen minus arveavgiftsgrunnlaget (=inngangsverdien).

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy