Arveplanlegging

Her skal vi gå igjennom forskjellige muligheter du har for arveplanlegging.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les mer om arveplanlegging

Støtte til utdannelse

Gratis bolig

Vanskelige situasjoner

Årlig fribeløp for gaver

Gaver og forskudd på arv

SE OGSÅ:
Erklæring om falt arv etter skatteloven
Bruk dette skjemaet når du skal sende inn melding.

Frafall av arv
Informasjon fra Skatteetaten om dette temaet.

KALKULATOR
Arvekalkulator
Med denne kalkulatoren kan du også se hva du sparer ved å gi arven videre.

I arveloven er det viktige unntak for overføring av penger til sine livsarvinger, som likevel ikke blir belastet med arveavgift. Her skal vi gå igjennom dem som er av praktisk betydning for deg.

Arvefrafall

Du kan arve 470.000 fra hver av foreldrene arveavgiftsfritt. Dette lønner det seg å utnytte fullt ut. Barnebarn har også den samme frikvoten. Ofte vil barnebarna ha større bruk for arven etter besteforeldre, enn det foreldrene har. Forutsetningen er selvfølgelig at foreldrene ikke trenger pengene. Hvis meningen er å gi barna pengene likevel, er det bedre gjøre det på denne måten. Totalt sett blir arveavgiften mindre.

Etter de nye arveavgiftsreglene er det enkelt å slippe arveavgift helt hvis det er et visst antall barn og barnebarn i bildet. På den annen side er det ikke lenger så mye å spare, siden satsene er satt ned.

Eksempel
Hvis et besteforeldrepar har tre barn, som igjen har tre barn hver seg, har vi totalt tolv personer som kan få 470.000 fra begge besteforeldrene uten å måtte betale arveavgift. De tre foreldreparene kan samlet få 2.820 000 kroner fritt. Barnebarna kan samlet få 8.460.000 kroner. Til sammen blir dette hele 11,28 millioner kroner som besteforeldrene kan fordele, uten at staten kan kreve en krone i arveavgift.

Kan si fra seg falt arv
En arving kan helt eller delvis si fra seg falt arv. Ved arvefrafall skal arven fordeles som om frafallsgiver var død før arven falt, slik at den neste arverekkefølgen blir arving. Har den som frafaller arv egne livsarvinger, går arven videre til disse med like stor del til hver. Arving som ikke har livsarving kan frafalle til fordel for særskilte medarvinger. Annen fordeling av arven er ikke tillatt.

Forfallsgiver kan ikke bestemme fordelingen av frafalte midler frafallsmottagerne imellom. Det kan heller ikke være knyttet andre forbehold eller vilkår til frafallet, bortsett fra at arven kan være forfallsmottagers særeie. Det kan frafalles enten et bestemt beløp, eller en bestemt brøkdel av arvelodden.

Det er ikke mulig å rette ugyldige frafall i ettertid. Overføringer i tråd med ugyldige frafall regnes som etterfølgende gavedisposisjoner som kan medføre ny arveavgift.

Ved privat skifte må erklæring om frafall være kommet til skattefogdkontoret senest ved innlevering av melding om arv, eller innen fristen på seks måneder for innlevering av arvemelding. Denne fristen er absolutt.

Overformynderiet

Hvis mottager er umyndig og verdien av de frafalte midlene overstiger 75.000 kroner, skal overformynderiet i mottagerens bostedskommune varsles. Er overformynderiet ikke varslet og/eller er midlene ikke under overformynderiets forvaltning, kan avgiftsmyndighetene sette arvefrafallet til side. Overformynderiet vil i slike tilfeller bli varslet.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy