Melding om arv

Innen seks måneder etter dødsfallet, må den eller de som forestår skiftet sende melding til skattefogden med oppgave over hva som er utdelt og til hvem.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hvis boet har vært under offentlig skiftebehandling, men senere er tilbakelevert arvingene til rådighet, er fristen seks måneder fra datoen for skifterettens kjennelse om tilbakelevering.

Meldingen skal sendes til skattefogden i det fylket den avdøde var bosatt. Hvis avdøde var bosatt i utlandet skal skjemaet sendes til Oslo og Akershus skattefogdkontor.

Det er et eget skjema for dette. Skjemaet kan synes noe vanskelig å fylle ut, særlig når man skal oppgi verdier på formuesgjenstander utenom bankinnskudd og børsnoterte aksjer ol. Det er ingen plikt å sende med takst for fast eiendom. Du kan føre opp den verdien du tror er riktig. Da er det opp til skattefogden å avgjøre om det skal avholdes en egen takst.

Det kan være at ikke alle spørsmål vedrørende skiftet er avklart innen fristen på seks måneder. Du må likevel sende inn en så fullstendig utfylt melding som mulig. Samtidig opplyser du at det vil komme ytterligere opplysninger. Boets faste eiendom skal kanskje selges, og det kan lett ta lang tid.

Fristen for å sende skjemaet «Melding om arv» er seks måneder regnet fra dødsfallet. Hvis boet har vært under offentlig skiftebehandling, men senere er tilbakelevert arvingene til rådighet, er fristen seks måneder fra datoen for skifterettens kjennelse om tilbakelevering.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Flere saker fra ABC Nyheter

Personvernpolicy