Skifte

Det første som må skje i et skifteoppgjør, er at dødsfallet meldes til skifteretten. Bor du i et lensmannsdistrikt, er det lensmannen som skal ha meldingen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Skifteretten eller lensmannen skal ha en fortegnelse over hvem som er arvinger og slektskapsforholdet, samt om det foreligger et testament. Opplysningene må komme fra de pårørende, verken skifteretten eller lensmannen har et eget register over mulige arvinger.

Privat skifte

Det første spørsmålet som oppstår er om boet skal overtas for å skifte privat. Med privat skifte menes at arvingene i fellesskap foretar oppgjør, og fordeler avdødes verdier mellom seg.

Offentlig skifte

Alternativet er et offentlig skifte, der skifteretten eller en utpekt bobestyrer mot et honorar gjennomfører fordeling av verdier. Vilkåret for privat skifte er at minst én av arvingene overtar personlig ansvar for avdødes gjeld. Den som overtar ansvaret er ansvarlig for avdødes forpliktelser, selv om det skulle vise seg at arven ikke strekker til.

Overtar ansvar

Før du overtar et slikt ansvar, må du være helt sikker på at avdøde ikke hadde forpliktelser utover det som finnes av verdier. De fleste opplysninger vil du kunne få ved å gå gjennom avdødes selvangivelse. Har du ikke kopi, kan du få det ved henvendelse til ligningskontoret.

Hvis formuessituasjonen for avdøde er komplisert, frarådes det uten videre å overta ansvar for gjelden. Det innebærer ikke at du behøver å gå veien om offentlig skifte. Du kan be skifteretten utstede et proklama. Når anmeldelsesfristen er ute, vil du kunne se om det er grunnlag for å overta boet til privat skifte. Dette kommer vi tilbake til.

Såfremt det private skiftet ikke er gjennomført, kan enhver arving senere kreve offentlig skifte. Det holder at én av arvingene krever offentlig skifte. Skifteretten kan enten behandle saken selv, eller utpeke en bobestyrer. Skifteretten skal ha 21.500 kroner (25 Rettsgebyr) for å behandle saken. Hvis det derimot blir utpekt en bobestyrer og denne foretar skiftet, koster det 10.750 kroner pluss bobestyrerens vanlige salærer. Utgiftene trekkes av boets midler. Disse gebyrene er i hovedsak grunnen til at langt de fleste bo blir overført til arvingene gjennom et privat skifte.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy