Får statlig valgkampanje

Til Europa: Thorbjørn Jagland har ikke fått Norge inn i EU, men kan nå bli sjef for 47 europeiske land. Foto: Knut Falch/Scanpix
Til Europa: Thorbjørn Jagland har ikke fått Norge inn i EU, men kan nå bli sjef for 47 europeiske land. Foto: Knut Falch/Scanpix

<pDet norske utenriksdepartementet har startet en storstilt valgkampanje for Thorbjørn Jagland som generalsekretær i Europarådet.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

EUROPARÅDET

Europarådet ble stiftet i 1949 for å fremme større enhet i verdensdelen, og har i dag 47 medlemsland. Hviterussland er nå søkerland i tillegg.

Lista over hvilke land som er med, finner du her.

Europarådet arbeider for å utvikle felles demokratiske prinsipper bygd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Organisasjonen jobber også for å finne felles løsninger på problemene med diskriminering av minoriteter, fremmedfrykt, intoleranse, vold og korrupsjon og menneskehandel.

Budsjettet utgjorde 201 millioner euro, rundt 2 milliarder kroner, i 2008.

Siden 1955 har Europarådet hatt det blå flagget med gule stjerner som symbol. Samme symbol ble tatt i bruk av EU i 1983. I 1971 tok Europarådet Beethovens Ode til gleden fra den 9. symfonien til sin. Tolv år etter overtok EU også denne.

Utenriksdepartementet engasjerer seg kraftig for å få valgt Thorbjørn Jagland til ny generalsekretær i Europarådet i juni. Departementet har etablert et eget valgkampkontor og har instruert samtlige ambassader i Europa til å oppsøke sine vertsland på høyt nivå for å fremme Jaglands kandidatur.

Selv vil Jagland styrke samarbeidet med EU hvis han får jobben.

I disse dager strømmer hemmeligstemplede rapporter inn til utenriksdepartementet om hvordan ambassadørenes valgkamp-samtaler har forløpt.

Positivt, men uforpliktende

- Jeg vil si responsen så langt har vært positiv, men uforpliktende. Vi er tidlig i prosessen og det kan fortsatt nomineres kandidater fra andre land. For oss er det viktig å få gjort kjent Jaglands kandidatur.

Det sier kampanjeleder Bjørn M Berge i utenriksdepartementet.

Jagland kan bli generalsekretær idet Europarådet i år fyller 60 år. 47 land er med i organisasjonen som ikke må forvekles med EUs høyeste organ, toppmøtene som kalles Det europeiske råd.

Foreløpig er den belgiske parlamentarikeren Luc Van den Brande eneste motkandidat som er nominert. Men medlemslandene kan fremme andre kandidater helt fram til 6. mars.

Får høyre-støtte

Da ABC Nyheter 23. september i fjor meldte at Jagland stiller til valg, erklærte Høyres Per-Kristian Foss høyresidens støtte til Jaglands kandidatur.

Forrige uke meldte NTB at også tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF), som nå leder Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, vil bruke sitt nettverk for å støtte Jagland.

Ambassadørene (de-)marsjerer

I utenriksdepartementet forteller kampanjeleder Berge at ambassadene har blitt bedt om to ting:

- Det ene er er å demarchere landets myndigheter på høyt nivå. Det er et diplomatisk uttrykk for å ta kontakt med et viktig budskap, i dette tilfelle å fremme Jaglands kandidatur.

Jagland vil ha jobben til Generalsekretær i Europarådet, Terry Davis. Her i Oslo i mars. Foto:Heiko Junge / SCANPIX.Jagland vil ha jobben til Generalsekretær i Europarådet, Terry Davis. Her i Oslo i mars. Foto:Heiko Junge / SCANPIX.

- Det andre er å ta kontakt med ledelsen for de nasjonale parlamentarikergruppene. Det er parlamentarikerforsamlingen i Europarådet som ved hemmelig avstemning skal avgjøre valget i juni. Det er ikke medlemslandenes regjeringer som avgjør, sier Berge.

Hvorfor?

- Hvorfor driver Utenriksdepartementet denne kampanjen?

- Fordi Norge var med å etablere Europarådet i 1949 og aktivt har støttet opp i alle år. Vi ser det som viktig å styrke Europarådet, svarer Berge.

Tradisjonen er at Europarådets parlamentarikerforsamling bestående av 318 delegater og 318 vara-delegater, velger en av sine egne. Nå har medlemslandene vedtatt et ønske om å oppgradere generalsekretærstillingen og få inn en mer profilert politiker.

Jagland vil ha mer EU-forbindelse

På en A4-side presenterer Thorbjørn Jagland selv sitt syn på Europarådet. Tittelen er tydelig inspirert av boka utenriksminister Jonas Gahr Støre ga ut i november,

«Å gjøre en forskjell». Under overskriften «Making a Difference» lister Jagland opp prinsipipene Europarådet bygger på, som demokrati og menneskerettigheter.

Den norske stortingspresidenten forteller at de verdiene Europarådet står for, «...har skapt min karakter og ledet meg i mitt politiske liv.»

Han ser også tettere samarbeid med EU som spesielt viktig. Europarådet og EU bør koordinere sine anstrengelser, utvikle felles programmer og intensivere den politiske dialogen.

Kan bli Nobel-leder også

Om Jagland flytter til Strasbourg for å bli generalsekretær i Europarådet, hindrer det ikke hans kandidatur til et annet verv: Leder av den norske Nobelkomiteen.


- Det er undersøkt og bekreftet, forteller kampanjeleder Bjørn M Berge.

Personvernpolicy