Skatt på gevinst av arv

På en bolig du har arvet er inngangsverdien det samme som arveavgiftsgrunnlaget. Et eventuelt tap er på samme måte fradragsberettiget. Gevinstbeskatningen følger vanlige skatteregler.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dermed vil for eksempel en arvet bolig, kunne selges uten gevinstskatt hvis du har bodd minst ett av de siste to årene i boligen før salg. En fritidsbolig må eies i fem år, og benyttes i minst fem av de siste åtte årene, for at en gevinst skal blir skattefri. Dette er viktig, fordi mange ofte undervurderer (bevisst eller ubevisst) verdiene av hytter og hus i arveavgiftsmeldingen.

Ligning

Boet har plikt til å sende selvangivelse for dødsåret og eventuelt senere år dersom dette er nødvendig. Det vanlige er at du ber om såkalt forhåndsligning. Det gjør du når man ser at bobehandlingen nærmer seg en avslutning. Ved forhåndsligning benytter du det samme selvangivelsesskjemaet som ved ordinær ligning. Husk at du må kreve forhåndsligning i merknadsrubrikken.

Boet skal lignes for avdødes inntekt frem til dødsdagen, og annen inntekt som tilfaller dødsboet. I hovedsak er det lønn eller pensjon frem til dødsdagen som skal tas med. I en del tilfeller utbetales det noe som gjerne kalles etterlønn eller etterpensjon i et tidsrom etter dødsfallet. Det er egne regler for skattefrihet for slike utbetalinger.

Denne inntekten skal ikke tas med i selvangivelsen. Som regel vil det fremgå av pensjonsmeldingen hva som er skattefritt.

Dødsboet vil ofte ha lav inntekt. Renteinntekter av bankinnskudd er likevel vanlig. For beregning av rente, tar du på forhånd kontakt med banken. Be om beregning av renter på boets konti frem til utbetalingstidspunktet arvingene har blitt enige om.

Skattefradragene er like for dødsboet som om avdøde hadde levd. Det betyr at det for eksempel gis minstefradrag i dødsåret, og man har krav på fradrag for betalte renter. Det oppstår ikke skattemessig gevinst når boet selger eiendeler med mindre det kan påvises at det har vært en verdistigning fra dødsfallet til salgstidspunktet.

Når du ber om forhåndsligning, skal formue ikke tas med.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy