Arveavgiftssatsene

Det er forskjellige satser for livsarvinger og andre arvinger.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les mer om arvevgift

Arveavgift

Tidligere mottatt arv

Skatt på gevinst på arv

Ligning

KALKULATORER:
Arveavgiftskalkulator
Kalkulatoren regner ut arveavgiften på mottatt arv. Du kan også beregne hva arveavgiften blir hvis du gir arv videre til egne barn.

Arveavgiftsgrunnlag
Kalkulatoren regner ut netto arveavgiftsgrunnlag, dvs etter at alle eventuelle utgifter er trukket fra. Den regner også ut hva hver enkelt arvemottaker må betale i arveavgift.

Fra arveavgiftsgrunnlaget kan det trekkes fra utgifter til begravelse, skifte, og gravsted. Fradraget kan settes til en standardsum på 35.000 kroner. Er de reelle utgiftene høyere, setter du fradraget lik disse utgiftene. Utgifter til dokumentavgift og tinglysing kan også trekkes fra.

For ungdom under 21 år gjelder et særskilt fradrag. For hvert år arvingen er under 18 år kan det trekkes fra 50.000 kroner.

For å beregne arveavgiftsgrunnlaget har vi en egen kalkulator.

Arveavgiftsatsene

Satsene for arveavgift ble satt ned fra 1.1.2009. De gjeldende satsene for 2012 er slik:

Arv til barn:
Av de første 470 000 kroner0%
De neste 330 000 kroner6%
Av det overskytende10%
Arv til andre:
Av de første 470 000 kroner0%
De neste 330 000 kroner8%
Av det overskytende15%

Satsene ble satt ned i 2009. Til og med 2008 var satsene slik:

Arv til barn:
Av de første 250 000 kroner0%
De neste 300 000 kroner8%
Av det overskytende20%
Arv til andre:
Av de første 250 000 kroner0%
De neste 300 000 kroner10%
Av det overskytende30%

Du kan beregne hva du skal betale i arveavgiftskalkulatoren.

Grensene gjelder for begge foreldrene

Arveavgift beregnes særskilt for både mors- og farsarv. Arver du totalt 1.500.000 kroner fra begge foreldrene, vil 940.000 kroner være avgiftsfrie. Resten vil bli avgiftsbelagt med 6 prosent. Samlet 32.400 kroner.

Hvis du arver 1.500.000 kroner fra bare én av foreldrene, må du betale 0 prosent av de første 470.000, 6 prosent av de neste 300.000, og 10 prosent av de siste 50.000 kronene. Samlet blir dette 89.800 kroner.

Eksempler på avgift

Her er noen eksempler på hva arveavgiften blir i 2012 ved forskjellige beløp:

Arveavgift
BeløpLivsarvingAnnen arving
Under 470.00000
500 0001 8002 400
600 0007 80010 400
750 00016 80022 400
1 000 00039 80056 400
1 500 00089 800131 400
2 000 000139 800206 400
2 500 000189 800281 400

Når et bo skiftes privat, er alle arvingene solidarisk ansvarlige for å betale arveavgiften. Det kan derfor være klokt å betale arveavgiften før boets midler utdeles.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy