Arveavgiftsgrunnlag

Kalkulatoren regner ut netto arveavgiftsgrunnlag, dvs etter at alle eventuelle utgifter er trukket fra. Den regner også ut hva hver enkelt arvemottaker må betale i arveavgift.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også

Melding om arv
Les mer om innsendingen av dette skjemaet.

Arveavgiftskalkulator
Kalkulatoren regner ut arveavgiften på mottatt arv. Du kan også beregne hva arveavgiften blir hvis du gir arv videre til egne barn.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på ABC Penger.

Arveavgiftsgrunnlaget
Først må det regnes ut det korrekte arveavgiftsgrunnlaget. Du kan velge mellom å bruke et standardfradrag på 35.000 kroner, eller virkelige utgifter.

I stedet for standardfradraget kan du trekke fra utgifter du har i forbindelse med overtagelsen av arven. Dette er blant annet advokatutgifter, dokumentavgift og omregistrering av bil.

Arveopplysninger
For å beregne arveavgiften og arveavgiftsgrunnlaget korrekt må du velge mellom noen alternativer. Du må oppgi om det er livsarvinger, og om arvelater er gift.

Du kan velge om ektefellens arv skal begrenses. Hvis den begrenses må du oppgi om denne arvedelen skal gå videre til barna.

Til slutt må du velge om du vil testametere bort 1/12 av arven.

Fordeling av arven
Kalkulatoren fordeler arven ut fra disse opplysningene. Den oppgir arven som ektefellen mottar, det som testamenteres bort, og det som går til livsarvingene.

Arveavgiftsgrunnlag hvis under 21
Hvis arvemottaker er under 21 år, gis det ekstra fradrag i arveavgiftsgrunnlaget etter hvor mange år vedkommende er under 21.

Verdien i boet fratrukket gjeld
Skal du bruke virkelige utgifter
Standardfradrag
Virkelige utgifter:
Utgifter til begravelse og gravsted
Advokatutgifter
Salgsomkostninger
Skattegjeld
Dokumentavgift
Tinglysningsgebyrer
Omregistreringsavgift
Andre utgifter
Sum diverse kostnader
Netto totalt arveavgiftsgrunnlag
Har avdøde livsarvinger
Har arvelater ektefelle
Om arven til ektefelle
Hvis begrenset, skal arv gå til barna?
Skal 1/12 testamenteres bort?
Fordeling av arven:
Ektefellens arveandel
Testamentert bort
Igjen til fordeling
Antall livsarvinger
Arveavgiftsgrunnlag på hver
Arveavgiftsgrunnlag hvis under 21:
Alder
Justert arveavgiftsgrunnlag
Arveavgift per arvemottaker


Kalkulatoren er utviklet av Smarte Penger.

Personvernpolicy