Arveavgiftskalkulator

Kalkulatoren regner ut arveavgiften på mottatt arv. Du kan også beregne hva arveavgiften blir hvis du gir arv videre til egne barn.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også

Arveavgift
Les mer om reglene for arveavgift.

Arvefrafrall
Les mer om å gi arven videre.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på ABC Penger.

TILSVARENDE KALKULATOR:
Arveavgift - Dine Penger

Du kan nå arve 470.000 fra hver av foreldrene før du må betale arveavgift.

Du må velge om du er livsarving eller ikke. Det er forskjellige satser avhengig av om du er livsarving eller ikke. I begge tilfeller er det et fribeløp på 470.000 kroner. Livsarvinger betaler 6 % på de neste 330.000, og 10 % på det overskytende (over 800.000 kroner).

De som ikke er livsarving, betaler 8 % på de neste 330.000 kronene, og 15 % på det overskytende.

Beløpet du arver legger du inn feltet «Beløp som arves fra arvelater». Hvis du har arvet noe tidligere legger du dette inn i feltet Tidligere motatt fra arvelater.

Kalkulatoren regner så ut hvilken arveavgift du må betale.

Arveavgift hvis du gir arv videre

Oppgi først hvor mange barn arv skal gis videre til, og hvor mye. Legg også inn hvor mye barn tidligere har mottatt (må være likt i kalkulatoren).

Kalkulatoren beregner hvor mye hvert barn må betale i arveavgift, hvor mye foreldre må betale, samt den samlede arveavgiften. Til slutt beregnes den hvor høy den eventuelle besparelsen har vært på å gi arv videre

Jeg er livsarving
Beløp som arves fra arvelater
Tidligere mottatt fra arvelater
Arveavgiftsberegning:
Arveavgift
Arveavgift hvis du gir arv videre:
Hvor mange barn gis det videre til
Hvor mye skal gis videre til hvert barn?
Tidligere mottatt per barn
Arveavgift per barn
Ny arveavgift foreldre
Samlet arveavgift
Spart arveavgift


Kalkulatoren er utviklet av Smarte Penger.

Personvernpolicy