Bekrefter svensk overvåking

Svenske myndigheter får utstrakt anledning til å overvåke datatrafikk når den nye FRA-loven trer i kraft i begynnelsen av neste år. Arkivfoto Fredrik Sandberg / SCANPIX.
Svenske myndigheter får utstrakt anledning til å overvåke datatrafikk når den nye FRA-loven trer i kraft i begynnelsen av neste år. Arkivfoto Fredrik Sandberg / SCANPIX.

<pNy svensk overvåkingslov gir anledning til å registrere store deler av norsk nettrafikk til utlandet, slår regjeringen fast.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- I prinsippet kan svenskene overvåke stort sett all vår elektroniske kontakt med omverdenen., sier direktør Hallstein Braaten Bjercke i interesseorganisasjonen til IT og telenæringen i Norge, IKT-Norge.

Overvåker nettrafikk

«Lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet» ble vedtatt i sommer og trer i kraft 1. januar 2009. Den gir svensk etterretning omfattende fullmakter til overvåking av nettrafikk som passerer gjennom Sverige, og var gjenstand for stor debatt i sommer.

Post- og teletilsynet og Datatilsynet har utredet lovens betydning for norske borgere siden august, og har nå konkludert med at elektronisk kommunikasjon mellom Norge og utlandet i hovedsak krysser grensen til Sverige, og at kommunikasjonen i denne forbindelse vil kunne registreres i medhold av den svenske FRA-loven, heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet mandag.

- Myndighetene bekrefter vår bekymring

- I dag har regjeringen lagt frem en rapport der norske myndigheter kommer med sine vurderinger av hvordan loven vil påvirke Norge. Loven ble vedtatt 18. juni i år, og vi uttrykte den gang bekymring for hvilke konsekvenser loven vil få for norske interesser, og ba dem utrede konsekvensene, sier Bjercke i IKT-Norge.

- Nå bekrefter norske myndigheter at våre bekymringer var velbegrunnede. Svenskene kan overvåke oss, og det aller meste av norsk datatrafikk går via Sverige, sier Bjercke.

- Vi har bedt norske myndigheter gjøre rede for hvordan man skal forholde seg til dette. Dette har de ikke tatt tak i, og det er de nødt til nå. Loven trer i kraft 1. januar 2009.

- De kommer med anbefalinger til norske bedrifter, men sier ingen ting om hvordan det offentlige Norge nå må ta sine forhåndsregel. Dette er en trussel mot norske interesser, også sikkerhetspolitiske. Vi stoler jo på svenskene, men prinsipielt har de alle disse mulighetene til utstrakt overvåking.

Uklare vilkår for registrering

Også elektronisk kommunikasjon mellom borgere i Norge vil tidvis gå via Sverige og dermed bli gjenstand for mulig registrering.

«Det er imidlertid uklart hva som er vilkår for registrering, og hvilket omfang den vil ha. Vissheten om at man muligens utsettes for kommunikasjonskontroll vil kunne oppleves som en krenking av integriteten for norske borgere», heter det i regjeringens pressemelding.

- Disse to rapportene gir nyttig kunnskap om den svenske FRA-lovens betydning for registrering av elektronisk innhold som krysser svenskegrensen. Våre departementer vil nå gå grundig igjennom rapporten fra Post- og teletilsynet og Datatilsynet, og vil ta med redegjørelsene og vurderingene i den videre behandlingen av saken. Vi er svært opptatt av at hensynet til personvern blir ivaretatt også når folk bruker elektronisk kommunikasjon, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete og fornyingsminister Heidi Grande Røys.

- Samferdselsdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet vil derfor følge opp saken videre og vil vurdere behovet for kontakt med svenske myndigheter.

Her kan du lese rapportene om den svenske FRA-loven:


* Datatilsynets rapport

* Post- og teletilsynets rapport

Personvernpolicy